Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσιοποίησε το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο με τους δείκτες των οικονομικών εξελίξεων.

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ