Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223 «Πρόγραμμα Δράσης για τη Πρωτοβουλία του ΕΑΠ για την Εκπαίδευση Προσφύγων», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΑΠ, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1:  ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στην αραβική γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προσφυγικό πληθυσμό (Δράση 21)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 2 μήνες από 01/05/2017 -30/06/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 2500,00 €.

ΘΕΣΗ 2: ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στην αραβική γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου για πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προσφυγικό πληθυσμό (Δράση 22)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 4 μήνες από 01/05/2017 -31/08/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 5000,00 €.

ΘΕΣΗ 3: ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στη φάρσι γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προσφυγικό πληθυσμό (Δράση 21)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 2 μήνες από 01/05/2017 -30/06/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 2500,00 €.

ΘΕΣΗ 4: ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στην φάρσι γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου για πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προσφυγικό πληθυσμό (Δράση 22)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 4 μήνες από 01/05/2017 -31/08/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 5000,00 €.

ΘΕΣΗ 5: ένας (1) επιστημονικός συνεργάτης/ μία επιστημονική συνεργάτιδα με ειδίκευση στη σύγχρονη αραβική γλώσσα και τον πολιτισμό για την ανάπτυξη πολύγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού εκμάθησης γλώσσας σε ενήλικες με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 16)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 2 μήνες από 01/05/2017 ως 31/06/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 2500,00 €.

ΘΕΣΗ 6: ένας (1)/ μία βοηθός έρευνας πεδίου με ειδίκευση στη γλωσσολογία και τη διδακτική των γλωσσών / της πολυγλωσσίας με έδρα τη Λέσβο (Δράση 3)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 5 μήνες από 01/05/2017 ως 30/09/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 9000,00 €.

ΘΕΣΗ 7: Τρεις (3) συνεργάτες με έδρα την Αττική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 14)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 6 μήνες από 01/05/2017 ως 31/10/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 4000,00 € έκαστος.

ΘΕΣΗ 8: Τρεις (3) συνεργάτες με έδρα την Αττική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 14)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 6 μήνες από 01/05/2017 ως 31/10/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 4000,00 € έκαστος.

ΘΕΣΗ 9: Τρεις (3) συνεργάτες με έδρα την Αττική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε εφήβους με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 15)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 6 μήνες από 01/05/2017 ως 31/10/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 4000,00 € έκαστος.

ΘΕΣΗ 10: Τρεις (3) συνεργάτες με έδρα την Αττική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε εφήβους με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 15)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 6 μήνες από 01/05/2017 ως 31/10/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 4000,00 € έκαστος.

ΘΕΣΗ 11: ένας/μια επιστημονικός συνεργάτης/συνεργάτρια με ειδίκευση στην πληροφορική και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και την τεχνική υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για προσφυγικό πληθυσμό

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 5 μήνες από 01/05/2017 ως 30/9/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 3000,00 €.

ΘΕΣΗ 12 ένας/μια εικονογράφος για ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (Δράση 14)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 4 μήνες από 01/05/2017 ως 30/8/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 2.500 €.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται έως και 25/04/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα είτε να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως/με εξουσιοδότηση στην έδρα του Ε.Α.Π. (κάτωθι διεύθυνση, ώρες: 08.00- 13.00, έως και τη λήξη της προθεσμίας) είτε να τον αποστείλουν στην έδρα του ΕΑΠ (κάτωθι διεύθυνση) μέσω ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή (έως και τη λήξη της προθεσμίας, βάσει της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ.) ή μέσω courier (κάτωθι διεύθυνση, ώρες: 08.00-13.00, έως και τη λήξη της προθεσμίας), σε εσώκλειστο φάκελο, ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (υπόψη Κατερίνας Σκόνδρα) ΚΤΙΡΙΟ Γ – ΓΡΑΦEIΟ Γ1 ΑΠΧ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18 263 35 – ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

Για πληροφορίες/διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε:

(α) σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας, με την ΕΔΕΛ, εργάσιμες ημέρες & ώρες: 08:00- 13:00, κα. Κατερίνα Σκόνδρα, τηλέφωνο 2610-367673, e-mail: anathesi@eap.gr (β) σχετικά με το έργο & τις δράσεις, με τo Project Press, e-mail: project_press@eap.gr