Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την επιχορήγηση   συνολικού ποσού 3.713.879,24 ευρώ στους δήμους της χώρας που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 22/2/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», εντός του πλαισίου του Προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).

Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχορηγούμενοι Δήμοι και οι σχετικές προϋποθέσεις για την εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 6558/8-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Αναλυτικά οι δήμοι και τα ποσά:

Δήμος Νομός Ποσό σε ευρώ
Γορτυνίας Αρκαδίας 7.806,46
Μεταμορφώσεως Αττικής 24.900,18
Σοφάδων Καρδίτσας 12.301,03
Κέρκυρας Κέρκυρας 2.978.161,63
Φαρσάλων Λάρισας 5.100,12
Λέσβου Λέσβου 363.750,63
Πρέβεζας Πρεβέζης 301.269,67

 

Βισαλτίας Σερρών 20.589,24