24 Απριλίου 2024

  Αυστηρά πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες ευζωίας των κατοικίδιων

  Ανακοινώνεται ότι, τα πρόστιμα που προβλέπονται στο Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32 Α΄), είναι ιδιαίτερα αυστηρά.

  Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες ευζωίας των κατοικίδιων τα αρμόδια όργανα έχουν την υποχρέωση για την επιβολή των νόμιμων προστίμων. Για παράδειγμα η κακοποίηση και θανάτωση ζώου (φόλα κ.α) επισύρει πρόστιμο 30.000 € για κάθε ζώο και κάθε περιστατικό.

  Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής πρόστιμα: (αφορά ζώα «σαλονιού», κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης ποιμνίων, γάτες, κλπ).

  •    Απουσία εν ισχύει αντιλυσσικού εμβολιασμού και μη τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας ή παράλειψη καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου 100 ευρώ.

  •    Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο δήμο του αντιγράφου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 300 ευρώ.

  •    Μη κατοχή ενημερωμένου και θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου 300 ευρώ.

  •    Παράλειψη τήρησης κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου 300 ευρώ.

  •    Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου ύστερα από τροχαίο ατύχημα 300 ευρώ.

  •    Παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της εξέτασης από κτηνίατρο 500 ευρώ.

  •    Παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας, υγειονομικών και αστυνομικών διατάξεων και διατήρηση περισσοτέρων από δύο ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς 500 ευρώ ανά ζώο.

  •    Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιώτη ή άλλο πρόσωπο ή τον κτηνίατρο, 3.000 € και αφαίρεση άδειας του κτηνίατρου.

  •    Η καθοιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώληση του ελέγχου που πραγματοποιούν τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων του ελέγχου καθώς και η μη παροχή ή η παροχή ψευδών ή/ και ανακριβών πληροφοριών και στοιχειών, 300 €.

  •    Εκτροφή έστω και ενός θηλυκού σκύλου αναπαραγωγής χωρίς άδεια εκτροφής 1.000 ευρώ ανά ζώο.

  •    Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με οικονομικό όφελος 5.000 ευρώ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο.

  •    Η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφόσον χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα τους, 10.000 € για κάθε ζώο που διατηρείται.

  •    Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου, καθώς και εμπορία ή διακίνηση μέσω διαδικτύου, οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού κακοποίησης με σκοπό το κέρδος ή την ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτή, 30.000 ευρώ για κάθε ζώο και κάθε περιστατικό.

  Ο πλήρης πίνακας των προστίμων όπως ισχύουν αναγράφεται στο άρθρο 46 του Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32 Α΄).

  Ορισμοί (άρθρο 1 του Ν.4039/12):

  •    Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και διαβιούντα εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. μεταλλικών), τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, την καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξής τους.

  •    Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς.

  •    Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε μη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιμνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.

  •    Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους.