Συνεδρίασε σήμερα 24 Φεβρουαρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.
Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί), οι αρμόδιοι Υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα:
Α.Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας παρουσίασε νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων.
Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου εισάγεται νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τις σχέσεις γονέων-τέκνων, μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο ή την ακύρωση του γάμου, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, καθιερώνεται η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας από τους δύο γονείς, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της διαμεσολάβησης για την επίλυση ενδεχόμενων μεταξύ τους διαφορών, καθιερώνεται τεκμήριο επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, και καθίσταται υποχρεωτική η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών που εκδικάζουν τέτοιου είδους υποθέσεις. Με όλα αυτά, προσαρμόζεται η ελληνική έννομη τάξη σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.
Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ενεργή παρουσία και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του τέκνου, παρά τη μεσολάβηση της διάστασης, του διαζυγίου ή της ακύρωσης του γάμου. Για τον σκοπό αυτό, εκκινεί από την τήρηση της αρχής της ισότητας των γονέων στις ευθύνες και τα δικαιώματα έναντι του τέκνου και αποβλέπει πρωτίστως στην εξυπηρέτηση του συμφέροντός του. Η διάσταση, το διαζύγιο, η διακοπή συμβίωσης ή η ακύρωση του γάμου των γονέων, δεν πρέπει να μεταβάλλουν τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων, η οποία πρέπει να ασκείται και από τους δύο γονείς, καθόσον σκοπός αποτελεί η ψυχική υγεία του ανηλίκου τέκνου, η ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Παράλληλα, ενισχύεται η προσπάθεια των γονέων να αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν το τέκνο με αμοιβαία αποδεκτές λύσεις και προωθείται ο μεταξύ τους διάλογος για ζητήματα που το αφορούν.
Υπογραμμίζεται ότι το νομοσχέδιο δεν αφαιρεί οποιοδήποτε δικαίωμα του γονέα που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου. Αντιθέτως εισάγει την ενεργή παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου και στην εκπλήρωση της ευθύνης τους σ’ αυτό.
Σημειώνεται ακόμη ότι προασπίζεται το δικαίωμα διατροφής, καθόσον στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η υπαίτια μη καταβολή διατροφής εκ μέρους του υπόχρεου γονέα αποτελεί κακή άσκηση γονικής μέριμνας και δύναται εξ αυτού του λόγου να αφαιρεθεί αυτή από τον υπαίτιο γονέα.
Για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου κατέθεσαν τις απόψεις τους εγγράφως και προφορικώς κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα οικογένειας και παιδιού, όπως επίσης και εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Β.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας παρουσίασε το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς.
Στο πλαίσιο της προεκλογικής δέσμευσης της Κυβέρνησης «Κανένα ζώο αδέσποτο. Κανένα ζώο κακοποιημένο», το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για τα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα ζώα, εναρμονισμένου με τις σύγχρονες συνθήκες και δυνατότητες. Το πλαίσιο που εισάγεται, αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ζώων συντροφιάς και την προστασία των αδέσποτων, μέσα από τη συνεργασία Κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημόνων και φιλοζωικών οργανώσεων.
Με το νομοσχέδιο, δεσποζόμενα και αδέσποτα, ζώα προς υιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, κτηνίατροι, εκτροφείς, καταφύγια και η Δημόσια Διοίκηση, για πρώτη φορά, εντάσσονται σε μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα συνεργασίας. Επιπλέον, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σε επίπεδο Δήμων, καθώς και ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας, ώστε η εφαρμογή του νέου νόμου για την προστασία των ζώων συντροφιάς να μη μείνει κενό γράμμα. Επίσης, διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης ζώων, εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις, ενώ αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για σημαντικές παραβάσεις.
Τέλος, προβλέπονται εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές δράσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης όσων συμμετέχουν στην προσπάθεια για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου αναπτύσσεται σε 10 άξονες:
1. Οι «Πέντε Ελευθερίες των Ζώων»: Περιλαμβάνονται πλέον ρητά στον νόμο οι 5 διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες των ζώων (Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια. Ελευθερία από φόβο και αγωνία. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης).
2. Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς: Δεσποζόμενα και αδέσποτα, ζώα προς υιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, κτηνίατροι, εκτροφείς, καταφύγια και η Δημόσια Διοίκηση, για πρώτη φορά, εντάσσονται σε μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα συνεργασίας.
3. Ηλεκτρονικό βιβλιάριο & ψηφιακό ιατρικό ιστορικό του ζώου: Τα ζώα συντροφιάς αποκτούν ψηφιακό φάκελο υγείας μέσω του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.
4. Αναπαραγωγή με κανόνες: Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τον ανώτατο αριθμό γεννών ανά ζώο, την άδεια για αναπαραγωγή, κ.α.
5. Διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης, εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις και αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για σημαντικές παραβάσεις.
6. Πρόγραμμα «Άργος»-πόροι και υποχρεώσεις Δήμων: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων από κάθε Δήμο. Παράλληλα, εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι και οι διαδικασίες για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.
7. Στήριξη και κίνητρα στους πολίτες-ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς: Θέσπιση κινήτρων από τους Δήμους, ώστε οι πολίτες-ιδιοκτήτες ζώων να φροντίζουν καλύτερα τα κατοικίδιά τους, όπως μείωση δημοτικών τελών έως και 10% για επιμελείς ιδιοκτήτες.
8. Πλαίσιο Εποπτείας: Θεσπίζεται ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, του Συνηγόρου του Πολίτη και των Φιλοζωικών Οργανώσεων.
9. Βελτίωση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την προστασία των ζώων συντροφιάς: Εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές δράσεις σε τοπικές και εκπαιδευτικές κοινότητες.
10. Εθνική Γραμμή Καταγγελιών: Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής και 5ψήφιου αριθμού καταγγελιών για περιστατικά κακοποίησης ζώων και κάθε παράβαση του νομικού πλαισίου για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Γ.Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για την τηλεργασία στο δημόσιο τομέα.
Η έξαρση της πανδημίας δημιούργησε μια νέα, χωρίς προηγούμενο, πραγματικότητα και στον τομέα της εργασίας. Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαία η λήψη κατεπειγόντων μέτρων, τα οποία αποσκοπούν αφενός στην προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, αφετέρου στη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών, με γνώμονα και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στόχος είναι η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου -για όλους τους φορείς- και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή της τηλεργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες κρίσης (π.χ. covid-19), προκειμένου να προσαρμοστεί το Δημόσιο στα τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα. Αφορά στον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας βάσει κοινών αρχών, μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, κανόνων προστασίας δεδομένων και τήρησης απορρήτου, κανόνων χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Ειδικότερα, επιδιώκονται, οι παρακάτω επιμέρους στόχοι:

-Ενίσχυση παραγωγικότητας.

-Ενδυνάμωση εργαζομένων λόγω της ενίσχυσης της αυτονομίας τους στην οργάνωση της εργασίας.

-Διευκόλυνση εργαζομένων που αντιμετωπίζουν μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας
(π.χ. ΑμεΑ).

-Ισορροπία επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής, λόγω εξοικονόμησης χρόνου μετακίνησης, ρύθμισης χρόνου εργασίας κλπ.

-Προσέλκυση στελεχών.

-Εξοικονόμηση πόρων (μείωση λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών και των εργαζόμενων από τη μείωση των μετακινήσεων).

-Αντιμετώπιση προκλήσεων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή (μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα -αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης- και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, προστασία περιβάλλοντος κλπ.).

-Αποτελεσματική διαχείριση εργασίας σε περιόδους κρίσης (π.χ. covid-19).

– Αξιολόγηση της απόδοσης προσανατολισμένη στα αποτελέσματα της εργασίας.

-Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα.

Δ.Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Άκης Σκέρτσος ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για βασικές πτυχές του κυβερνητικού έργου και τον προγραμματισμό για τον επόμενο μήνα.
Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση προγράμματος εμβολιασμών «Ελευθερία».
Το σύνολο των εμβολιασμών είναι 758.480 (Στοιχεία 23.2.2020), με το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού να είναι 7,22%. Ο μέσος όρος εμβολιασμών ανά ημέρα (κυλ. 7ημερο) είναι 25.004. Τα προγραμματισμένα ραντεβού φθάνουν τα 1.486.661, ενώ το ποσοστό επιτυχημένων ραντεβού είναι 96%.
Τον μήνα αυτό είχαμε την εκκίνηση της λειτουργίας μεγάλων εμβολιαστικών κέντρων σε Αθήνα (Μαρούσι) και Θεσσαλονίκη (Δ.Ε.Θ.). Η Ελλάδα είναι στις 20 κορυφαίες χώρες σε ό,τι αφορά στο ποσοστό εμβολιασμού πληθυσμού με τουλάχιστον μια χορηγηθείσα δόση (19η στο vaccine tracker Bloomberg στις 24/2). Επιτυγχάνεται σχεδόν πλήρης αξιοποίηση μη χορηγηθεισών δόσεων λόγω ματαιώσεων ραντεβού σε Ένοπλές Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό αδιάθετων δόσεων που δεν αναπληρώθηκαν είναι 0,3%. Δίνεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του κορονοϊού μέσα από την ιστοσελίδα gov.gr, ενώ λειτουργεί και το Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζόμενων κατά του κορονοϊού.
Αναφορικά με την πορεία της πανδημίας με βάση τα στοιχεία της 22ας Φεβρουαρίου 2021 τα νέα κρούσματα Covid 19 ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι 17.389, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στην 43η θέση στην Ευρώπη σε σύνολο 45 χωρών. Οι θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι 608, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 33η θέση στην Ευρώπη σε σύνολο 45 χωρών και στην 23η στη Ε.Ε.-27. Οι νέοι θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι 24 και η χώρα μας είναι στην 33η θέση στην Ευρώπη σε σύνολο 45 χωρών.
Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 μπήκαν σε εφαρμογή τα εξής μέτρα:
1.Εκκίνηση του 6ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ενώ εντός Φεβρουαρίου (17/2) και πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς 11.707 δικαιούχων του 5ου κύκλου ποσού συνολικού ύψους 161,6 εκατ. ευρώ.
2.Απαλλαγή κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 για κλειστές επιχειρήσεις και επέκταση της αναστολής ενοικίων και για τον Μάρτιο.
3.Παράταση κατά 75 ημέρες στην προθεσμία πληρωμής των επιταγών που λήγουν έως και τις 28 Φεβρουαρίου.
4.Παράταση μέχρι 31/12/2021 στις φορολογικές υποχρεώσεις που είχαν λάβει αρχικά αναστολή μέχρι τις 30 Απριλίου.
5.Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τις πληγείσες επιχειρήσεις.
6.Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 31/12/2021 και ρύθμιση ως και 48 δόσεις (υπό δημοσίευση).
7.Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες: ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων.
8.Η διαδικασία δήλωσης των αναστολών συμβάσεων εργασίας εκ μέρους των εργοδοτών τροποποιήθηκε και κατέστη προαναγγελτική.
9.Έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό των ειδικών κατηγοριών εργαζομένων που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού, δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τις προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης, το ύψος και τη διαδικασία καταβολής της.
10.Ξεκίνησε η υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού για ένταξη στην ειδική πλατφόρμα που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.
11.Εξασφάλιση πιστώσεων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 για την καταβολή τακτικής επιδότησης σε ανέργους ναυτικούς και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις.
Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων:
1.Ψήφισή νόμου για τα Α.Ε.Ι. με σκοπό την θεραπεία χρόνιων στρεβλώσεων στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση.
2.Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του HRMS από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (12-02-2021), έργο που οδηγεί στη μεταρρύθμιση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα.
3.Ψήφιση Νόμου για το Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
4. Διάταξη για την παροχή φορολογικών κινήτρων για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, με σκοπό την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων από το εξωτερικό.
5. Προσχέδια των πρώτων 17 ΚΥΑ για την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα και αναμένεται η έκδοσή τους μέχρι τις 28/2.
6. Υπεγράφησαν στις 5 και 11/2/2021 από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης αντίστοιχα προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση έργων που αφορούν στην «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» με επιδίωξη την αειφορική αξιοποίηση τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
7. Η συνεργασία Υπουργείου Οικονομικών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης οδήγησε στην καταγραφή του ιστορικά χαμηλότερου επιπέδου ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από το 2013 που ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή τους (Στοιχεία Δεκ. 2020).
8.Ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που θα καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των απαιτήσεων μιας γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου του πρωτογενή τομέα. Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ και θα συμμετάσχουν σε αυτό τουλάχιστον 35.000 αγρότες και νέοι αγρότες.
9.Ψήφιση νομοσχεδίου «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και άλλες διατάξεις».
10. Δημιουργία στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (e- ναυλοσύμφωνο), για τη σύναψη ναυλοσυμφώνων με ηλεκτρονικό τρόπο, την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων των ναυλοσυμφώνων κ.α..
11. Αίτηση ένταξης και από την 4η συστημική τράπεζα (ΕΤΕ) στο πρόγραμμα «Ηρακλής».
Σε ό,τι αφορά τις σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις:
1.Υπεγράφη η νέα 25ετής σύμβαση για την εκμετάλλευση των μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική η οποία από κοινού με το νέο επενδυτικό σχέδιο που τη συνοδεύει, ενσωματώνουν διεθνείς πρακτικές και σύγχρονες τεχνολογίες.
2.Ολοκλήρωση των έργων στα αεροδρόμια της FRAPORT. Τα έργα αναβάθμισης στα 14 αεροδρόμια, ολοκληρώθηκαν τρεις μήνες νωρίτερα και κόστισαν 440 εκατ. ευρώ.
3. Η Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο «Αιολικά Πάρκα Εύβοιας ισχύος 470,4 MW των ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και EDP Renewables SA.
4.Εγκρίθηκε χωροθέτηση του επενδυτικού σχεδίου «Κατασκευή και λειτουργία πολυτελούς τουριστικής μονάδας» στο νησί Σκορπιός.
5.Υπεγράφη η έναρξη ισχύος της ΣΔΙΤ «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου».
6.Οριστικοποιήθηκε η «πράσινη» συμμαχία Δ.Ε.Η.-RWE. Με την υπογραφή της συμφωνίας δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη σύσταση ενός κοινού εταιρικού σχήματος, για ανάπτυξη έργων ισχύος συνολικά έως 2 GW.

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και αποκρατικοποιήσεις:
-Για την επένδυση του Ελληνικού: Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Παιγνίων ο έλεγχος των δικαιολογητικών για το καζίνο.
-Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των φακέλων εκδήλωσης για τον υπόγειο σταθμό αποθήκευσης φυσικού αερίου Καβάλας έως τέλος Φεβρουαρίου 2021.
-Το Enterprise Greece εξετάζει επενδυτικά σχέδια ύψους 7,7 δισ. ευρώ, ενώ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Elitour και το Invest North Macedonia.
-Ολοκληρώθηκε η σκυροδέτηση των γραμμών σε όλο το μήκος της επέκτασης και στις δύο σήραγγες, στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.
-Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση για τις πρόδρομες εργασίες της νέας γραμμής 4 του μετρό.
-Υπεγράφη η σύμβαση μεταβίβασης της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) στους νέους μετόχους.
-Εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον εντός και εκτός Ελλάδας για την δημιουργία της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Αθήνα.
-Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο» για την ανέγερση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση κρίσιμων πολιτικών στο κοινωνικό κράτος:
-Διαχείριση Μ.Ε.Θ.: Εγκαινιάστηκε Μονάδα Μ.Ε.Θ. στο ΚΑΤ, 30 κλινών (δωρεά Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος). Εγκαταστάθηκαν 2 φορητές Μ.Ε.Θ. στο νοσοκομείο Γεννηματάς και επιπλέον θα εγκατασταθούν από δύο στα νοσοκομεία Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστημιακό Πατρών (δωρεά Kaizengames).
-Προστέθηκαν 21 νέες κλίνες Μ.Ε.Θ. για ασθενείς με SARS-CoV-2 στη δύναμη των νοσοκομείων της Αττικής «Ιπποκράτειο», «ΚΑΤ» και «Ευαγγελισμός», σύμφωνα με την έγγραφη σχετική οδηγία της διοίκησης της 1ης ΥΠΕ.
-Ανακαίνιση 41 απλών κλινών νοσηλείας στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, καθώς 7 νέες κλινες στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ (από δωρεές οικ. Χρόνη και Ahepans & Nestle).
-Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών Παιδικής και Εφηβικής ηλικίας.
-Έναρξη λειτουργίας της πρώτης ελληνικής -και μιας από τις λίγες της Ευρώπης- ψυχιατρικής κλινικής διπλής και πολλαπλής διάγνωσης στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.
-Απαλλαγή των χαμηλοσυνταξιούχων πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από φαρμακευτική δαπάνη -εξαίρεση συγκεκριμένων κατηγοριών φαρμάκων από τα ανώτατα όρια δαπανών.
-Επίσπευση απονομής συντάξεων: Συγκροτήθηκε Ομάδα Έργου με επικεφαλής project manager και αποστολή να προετοιμάζει και να εισηγείται στην Κυβέρνηση διοικητικά και νομοθετικά μέτρα, καθώς και να παρακολουθεί την εφαρμογή τους.
-Προκαταβολή Σύνταξης: Νομοθετήθηκαν οι προϋποθέσεις προκαταβολής σύνταξης έως και 384 ευρώ σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου έναντι της σύνταξης που δικαιούνται, με αναδρομική ισχύ.
-Η εκκίνηση προγράμματος επιδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου για νοικοκυριά στην Αττική από την ΕΔΑ Αττικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες όσο και πολυκατοικίες, ενώ οι επιδοτήσεις κλιμακώνονται από 300 έως 3.000 ευρώ.
-Ξεκίνησε η καταβολή του φετινού επιδόματος θέρμανσης.
-Εκταμίευση 728 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Πρόγραμμα SURE για τη στήριξη της απασχόλησης.
-Έναρξη πιλοτικής συνεργασίας για την εργασιακή ένταξη αποφυλακισμένων, σε συνεργασία με το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ, και για την κοινωφελή εργασία συγκεκριμένων κατηγοριών κρατουμένων σε υπηρεσίες του Δήμου Αθήνας.
-Υπεγράφη συμφωνία χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ. Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης προς τη χώρα συνολικού ύψους 595 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα απορρόφησης τα επόμενα πέντε έτη.
-Ξεκίνησε η παράδοση των πρώτων 68 εργατικών κατοικιών του οικισμού «Κέρκυρα V» του ΟΑΕΔ στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη στους δικαιούχους,, έργο που παρουσίασε μεγάλες καθυστερήσεις τα προηγούμενα 14 χρόνια.
– Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή των μειώσεων της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 στους δικαιούχους- κληρονόμους συνταξιούχων α’ βαθμού.

Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών:
-Συνεχής εμπλουτισμός της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr) με νέες υπηρεσίες (1.120 έως σήμερα).
-Ολοκλήρωση έως τέλη του Φεβρουαρίου της Δράσης «Know your Customer»- Πλατφόρμα διάθεσης στοιχείων πιστοποίησης πολιτών προς επιχειρήσεις (π.χ. τράπεζες, τηλ. παρόχους) -με την συγκατάθεση του πολίτη- ώστε να καταργηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών.
-ΔΟΑΤΑΠ: Αύξηση κατά 41,6% στην έκδοση πράξεων, σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας κατά το πρώτο έτος θητείας του νέου Δ.Σ..
-Δρομολογήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το έργο «WiFi4GR-Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», συνολικού προϋπολογισμού με την προαίρεση 18,425 εκατ. ευρώ. Με την δημοσίευση της διακήρυξης το έργο θα εκτελεστεί με τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με 3 φορείς.
-Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την απόκτηση από τον ΟΑΣΑ, μέσω leasing, των 300 μεταχειρισμένων λεωφορείων, με την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.
-Ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Δημοσίων Υπαίθριων Συναθροίσεων. Διαμοιράστηκε στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας το νέο επιχειρησιακό δόγμα.
Σε ό,τι αφορά την Εξωτερική πολιτική και Άμυνα καθώς και το Προσφυγικό/ Μεταναστευτικό:
-Καθορισμός με νόμο του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου.
-Καταρτίστηκε ο Εθνικός Κατάλογος χωρών καταγωγής που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς.
-Πραγματοποιήθηκε ο 61ος κύκλος διερευνητικών επαφών με την Τουρκία
-Πραγματοποίηση της πρώτης απευθείας πτήσεως charter για την αποστολή 116 αναγνωρισμένων προσφύγων (μαζί με τις οικογένειές τους) στην Γερμανία από την Λέσβο σε συνέχεια της συμφωνίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης ευάλωτου πληθυσμού.
-Οριστικοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και του επιχειρησιακού πλάνου για τα Ασυνόδευτα Ανήλικα.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την 9η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας των θεσμών για την Ελλάδα.
Η έκθεση αναγνωρίζει την πρόοδο της χώρας και την ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει εξαιτίας της πανδημίας. Μεταξύ άλλων, αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την ανάσχεση του κινδύνου μεγάλης αύξησης της ανεργίας, την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, την πρόοδο του «Ηρακλή», καθώς και την πρόοδο στην κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ε. Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος που εισηγήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, προτείνει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας το διορισμό της κυρίας Χριστίνας Παπακωνσταντίνου ως Υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδος.