Συνεδρίασε σήμερα 26 Απριλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί), οι αρμόδιοι Υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα:

  1. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις  για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας

Ως βασικοί στόχοι ορίζονται:

1ος Στόχος. Η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης την επόμενη περίοδο (>3%) από το 2021.

2ος Στόχος. Η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας εντός του 2022

3ος Στόχος. Η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων («κόκκινα» δάνεια), μέχρι το τέλος του 2022.

4ος Στόχος. Η επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας και ικανοποιητικών πρωτογενών πλεονασμάτων. Δημοσιονομική βελτίωση από το 2022 και ικανοποιητικά, ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023.

5ος Στόχος. Η επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας, έως το 1ο εξάμηνο 2023.

Πολιτικές επίτευξης στόχων

1η Δράση. Η συνέχιση ενίσχυσης πληττόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας.

-Το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» για την επιδότηση δόσεων δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

-Η επιδότηση μέρους των παγίων δαπανών επιχειρήσεων.

-Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε μικρές επιχειρήσεις μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-Η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων στήριξης κλάδων της οικονομίας μέσω του ΕΣΠΑ (π.χ. εστίαση, τουρισμός, γυμναστήρια, παιδότοποι κ.α.).

-Το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα μέσω των τραπεζών για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

-Η επέκταση του μέτρου της μείωσης του ενοικίου και των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού για εργαζομένους (Μάιος), καθώς και η επέκταση του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (έως τον Σεπτέμβριο).

-Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (και πρόσθετη επιδότηση για μακροχρόνια άνεργους και εποχικά απασχολούμενους) μέσω του προγράμματος δημιουργίας 100.000 νέων θέσεων εργασίας (για 6 μήνες).

-Τα προγράμματα κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας (με τον ΟΑΕΔ).

-Η ενίσχυση του κοινωνικού τουρισμού.

-Οι ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

2η Δράση. Η υλοποίηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών συντελεστών, κυρίως για τη μεσαία τάξη.

Α. Μόνιμες μειώσεις φόρων σε λιγότερο από 2 χρόνια, παρά την κρίση.

-Μείωση του ΕΝΦΙΑ -μεσοσταθμικά- κατά 22%.

-Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα (από το 22% στο 9%)-αύξηση του αφορολόγητου για κάθε παιδί.

-Μείωση του φορολογικού συντελεστή κερδών για όλες τις επιχειρήσεις (από το 28% στο 22%).

-Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα μερίσματα (από το 10% στο 5%).

-Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (από το 100% στο 55%).

-Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες (από το 100% στο 80%).

-Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (κατά 1%).

-Χαμηλός φορολογικός συντελεστής (10%) για όλα τα αγροτικά σχήματα.

Β. Μη-μόνιμες μειώσεις φόρων, με στόχο, ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο, να μονιμοποιηθούν

-Αναστολή καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα για το 2021 και το 2022.

-Επιπλέον μείωση -κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες- των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα για το 2021 και το 2022.

-Μείωση του Φ.Π.Α. στις μεταφορές, στον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και τις θεατρικές παραστάσεις (30.09.2021).

-Μείωση του Φ.Π.Α. στο τουριστικό πακέτο (31.12.2021).

3η Δράση. Η υλοποίηση του νόμου για τη Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας.

4η Δράση. Η παράταση του Προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ». Εξέλιξη κόκκινων δανείων: Ιούνιος 2019 75,3 δισ. ευρώ, Δεκέμβριος 2020 47,4 δισ. ευρώ, δηλαδή μείον 28 δισ. ευρώ ή μείον 37%.

5η Δράση. Η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και η προώθηση αξιοποίησης της ακίνητης δημόσιας περιουσίας.

Μεταξύ άλλων:

-Αξιοποίηση περιφερειακών λιμένων και μαρίνων.

-Αποκρατικοποίηση ενεργειακών υποδομών (ΔΕΠΑ και Υπόγεια Αποθήκη Καβάλας).

-Εγνατία Οδός και προετοιμασία διαγωνισμού παραχώρησης Αττικής Οδού.

-Υλοποίηση Ελληνικού.

-Αξιοποίηση ακινήτου στις Γούρνες.

-«Κυβερνητικό πάρκο» / ΠΥΡΚΑΛ.

-Συνολικό σχέδιο αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

-Αναδιοργάνωση εταιρειών (π.χ. Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ΛΑΡΚΟ, ΕΑΒ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην ΕΛΒΟ).

6η Δράση. Η συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

7η Δράση. Οι επιτυχείς και έγκαιρες ολοκληρώσεις των επόμενων αξιολογήσεων από τους θεσμούς.

8η Δράση. Η βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

-Ταμείο Ανάκαμψης. Πρώτα έργα: Ψηφιακό μέρισμα με δωρεάν tablet και laptop στους μαθητές. «Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Προγράμματα κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ. Δανειοδότηση επιχειρήσεων για επενδύσεις στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

-Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

-Πρόγραμμα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2021-2027.

-Έκδοση πράσινων ομολόγων. 

9η Δράση. Η εμπροσθοβαρής άντληση πόρων από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Ήδη, από τον Ιούλιο του 2019, έχουμε αντλήσει, μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, 22 δισ. ευρώ από τις αγορές.

10η Δράση. Η διασφάλιση του υφιστάμενου καθεστώτος των ελληνικών κρατικών χρεογράφων.

Λήψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της συμπερίληψής τους στην ομάδα των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων -κρατικών χρεογράφων (assets)- από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.    

Πρόδρομοι δείκτες επανεκκίνησης της οικονομίας το 2021

-Σημαντική αύξηση των καταθέσεων-δυνητική ενίσχυση της ζήτησης μέσω της κατανάλωσης.   Περίπου +20 δισ. ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες (57% της αύξησης από τα νοικοκυριά).

-Ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής.

-Ενίσχυση του οικονομικού κλίματος.

-Σταθερά χαμηλό κόστος δανεισμού της ελληνικής οικονομίας.

-Ενίσχυση του τουρισμού, σε σχέση με το 2020. Εκτιμάται, στο χειρότερο σενάριο, να προσεγγίσουμε ως έσοδα το 40% αυτών του 2019, από 25% το 2020 (+3 δισ. ευρώ).

-Προκαταβολή και εκταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης-ενίσχυση της προσφοράς 4 δισ. ευρώ εκταμίευση το 2ο εξάμηνο του 2021.

 

Β.Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νομοσχέδιο  για την απλούστευση του πλαισίου αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Σε συνέχεια του νομοσχεδίου που ψηφίσθηκε τον Απρίλιο, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιταχύνεται και διευρύνεται η μεταρρύθμιση για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων σε περαιτέρω τομείς με σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στους τομείς του Τουρισμού, της Υγείας και των Μεταφορών. Απλοποιείται περαιτέρω και θα ψηφιοποιηθεί, χωρίς καμία έκπτωση στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ένα σημαντικό μέρος των διοικητικών διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, απαλείφοντας μια σειρά επιβαρυντικών πρακτικών και διοικητικών εμποδίων. Δημιουργείται ένα απλό και συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προσέλκυση επενδύσεων. Μειώνεται η γραφειοκρατία που κατατάσσει τη χώρα σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο ως προς τη φιλικότητα απέναντι στις επενδύσεις, επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση  και συντηρεί ένα καθεστώς πολυνομίας και κακοδιοίκησης, από το οποίο πλήττονται άμεσα οι επιχειρήσεις και έμμεσα η δημόσια διοίκηση.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρεί μια διαφορετική αντιμετώπιση των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, την απλούστευση ή και την εξάλειψή τους όπου είναι ασφαλές και την ευθυγράμμιση των διοικητικών πρακτικών προς το μοντέλο χωρών με υψηλό δείκτη φιλικότητας προς την επιχειρηματικότητα. Στόχος  είναι να επιτευχθούν:

Στήριξη της Ανάπτυξης με προστασία του δημοσίου συμφέροντος: Χωρίς συμβιβασμούς ως προς την ασφάλεια εγκαταστάσεων και προϊόντων, καθώς και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή.

Μεγαλύτερη διαφάνεια: Με απομόνωση των μεμονωμένων και κατά περίπτωση ερμηνειών του θεσμικού πλαισίου ή και  πλήρη απουσία τους όσον αφορά τις αδειοδοτικές διαδικασίες ώστε να αποκλειστούν αμφιλεγόμενες και αναποτελεσματικές πρακτικές της διοίκησης.

-Ενιαία αντιμετώπιση των αδειοδοτικών διαδικασιών: Ομογενοποιούνται πολλές διαδικασίες  αδειοδότησης, καθώς υπήρχαν σημαντικές αποκλίσεις στην αδειοδότηση για παρεμφερείς δραστηριότητες έτσι ώστε να ενισχυθεί  η φερεγγυότητα του δημοσίου και η εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

-Αποτελεσματικότητα: Εξαλείφονται περιττές και μη δικαιολογημένες διοικητικές πρακτικές

-Αναλογικότητα των μέτρων: Αποφεύγεται η κατάχρηση εξουσίας και αναγνωρίζεται η ουσιαστική συμβολή των διοικητικών πρακτικών στην εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

-Διαλειτουργικότητα των διαδικασιών που απλοποιούνται με υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες όπως είναι το ΓΕΜΗ και οι e-Αdeies

-Απλοποίηση: Προτείνεται για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε πολλές περιπτώσεις η μετατροπή αδειών από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

-Ψηφιοποίηση των διαδικασιών: Επιταχύνονται οι διαδικασίες και διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα καθώς και ο εποπτικός ρόλος του Κράτους.

Γ.Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης παρουσίασαν το νομοσχέδιο για το νέο οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο εισάγεται ένα νέο νομικό πρόσωπο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), με διευρυμένο αντικείμενο, νέο οργανωτικό σχήμα, σύγχρονα εργαλεία χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και δυνατότητες συνεργασίας με επιστήμονες, εξειδικευμένο προσωπικό και άλλους φορείς.

Στόχος είναι ο κεντρικός σχεδιασμός, η διαχείριση και εκτέλεση -σε μεγάλο βαθμό- των προμηθειών υγείας του Δημοσίου. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα διασφάλιζε σαφή επιχειρησιακό σχεδιασμό, στοχοθεσία με συγκεκριμένους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, διαφάνεια και εταιρική διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα, θα μπορεί να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, αξιοποιώντας καινοτόμες μεθόδους και στρατηγικές προμηθειών και διαχείρισης υλικών. Θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και θα αναλάβει την διαχείριση όλων των προμηθειών υγείας του Δημοσίου, συγκεντρώνοντας και συνθέτοντας τις ανάγκες των μονάδων υγείας. Παράλληλα, θεσπίζεται τρόπος επιλογής εξειδικευμένων διευθυντικών στελεχών και δυνατότητα συμμετοχής επιστημόνων σε υποστηρικτικές διαδικασίες και ρυθμίζεται η δημιουργία νέων υποδομών πληροφορικής, εσωτερικού ελέγχου, νομικής υπηρεσίας και Γενικού Συντονισμού. Ανάμεσα στα άλλα επιδιώκεται:

-Να καλυφθούν οι ανάγκες του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. supplychain, logistics, αξιολόγηση προμηθευτών, παραγγελιοδότηση).

-Να εξαλειφθεί η απουσία επιχειρησιακού σχεδιασμού των επιμέρους διαγωνιστικών διαδικασιών.

-Να καλυφθεί η απουσία έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών και ρόλων.

-Να καλυφθεί το κενό διοίκησης μεταξύ των επιμέρους Διευθύνσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Να αναπτυχθούν οι δεξιότητες υποστήριξης των συστημάτων πληροφορικής, ανάλυσης στοιχείων και ψηφιοποίησης.

-Να μπορέσει η ΕΚΑΠΥ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου νόμου προμηθειών υλοποιώντας νέου τύπου διαγωνιστικές διαδικασίες (e-catalogues, σύνθετους διαγωνισμούς με υλικά-software-υπηρεσίες, δυναμικό σύστημα αγορών).

Δ. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην α) Ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε μέλη θεσμικών οργάνων της Πολιτείας, β) Παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Ειδικότερα:

α. Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε μέλη θεσμικών οργάνων της Πολιτείας.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η κάλυψη του νομοθετικού και θεσμικού κενού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  Επιδιώκεται:

Θωράκιση της διαδικασίας χάραξης αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών.

-Διασφάλιση πρόσβασης στην πληροφορία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων με όρους διαφάνειας.

Αποτροπή φαινομένων «αιχμαλωσίας ρυθμίσεων και δημόσιων πολιτικών» (policy and regulatory capture).

Πρόληψη φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων και «περιστρεφόμενης πόρτας».

Αντιμετώπιση προκλήσεων άσκησης πίεσης από ομάδες συμφερόντων, ιδίως σε περιπτώσεις που απαιτείται γρήγορη λήψη αποφάσεων και υψηλές δημόσιες δαπάνες.

-Θεσμοθέτηση μηχανισμού και διαδικασιών εποπτείας και επιβολής κυρώσεων.

Σκοπός του νόμου είναι η διασφάλιση ακεραιότητας και διαφάνειας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής και πεδίο εφαρμογής η αλληλεπίδραση εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικά όργανα. Διευκρινίζεται ότι:

Ως δραστηριότητα επιρροής νοείται η κάθε είδους άμεση επικοινωνία με σκοπό επιρροής  διαδικασίας λήψης απόφασης θεσμικού οργάνου (εξαιρέσεις) και ως θεσμικά όργανα οι φορείς νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας.

Τα θεσμικά όργανα αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

-Απαγόρευση παρεμπόδισης δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής.

-Ενημέρωση Εποπτεύουσας Αρχής σε περίπτωση παραβίασης.

-Καταχώρηση επικοινωνίας με εκπροσώπους συμφερόντων.

-Απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας επιρροής κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για ένα χρόνο μετά την αποχώρησή τους για οποιοδήποτε λόγο.

Ανάμεσα στ’ άλλα προβλέπονται:

-Μητρώο: ηλεκτρονική τήρηση, υποχρεωτική εγγραφή, πρόσβαση στο κοινό, εποπτεία Μητρώου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

-Καταχώρηση στοιχείων σε Μητρώο: στοιχεία εκπροσώπων συμφερόντων, τομείς ενδιαφέροντος, είδος δραστηριοτήτων.

-Έκθεση: ετήσια υποχρέωση, είδος απόφασης, στοιχεία πελάτη/εργοδότη, τρόπος άσκησης δραστηριότητας.

-Κυρώσεις: εποπτεία και επιβολή από Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

β. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Στόχος είναι η  κατάργηση διατάξεων που εισάγουν παρεκκλίσεις από το ισχύον Σύστημα Κινητικότητας και η θέσπιση ενός Ενιαίου Συστήματος  που να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό του θεσμικού πλαισίου, την απουσία κριτηρίων για την αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό, την έλλειψη εγγυήσεων διαφάνειας και αντικειμενικότητας στις διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις που καλύπτονται και την ύπαρξη πλήθους ειδικών διατάξεων που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αδιαφάνειας, καθώς και την αντιμετώπιση χρονοβόρων διαδικασιών και αδικαιολόγητης γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Η μεταρρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία με βάση την εμπειρία του παρελθόντος. Δεδομένου ότι παρατηρήθηκε εισαγωγή πολυάριθμων εξαιρέσεων από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, συστάθηκε ομάδα εργασίας για  την καταγραφή των κατά παρέκκλιση διατάξεων, καθώς και την ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των διαδικασιών κινητικότητας του προσωπικού στο πλαίσιο πάσης φύσεως διατάξεων και η συσχέτισή τους με τον προγραμματισμό προσλήψεων.

Μετά την καταγραφή των διατάξεων αυτών, θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια προσπάθεια μείωσης των παρεκκλίσεων, οι οποίες ναι μεν αντανακλούν στη συνθετότητα του συνόλου του Δημόσιου Τομέα, δεν παύουν όμως να διακυβεύουν τον κεντρικό σχεδιασμό- απαραίτητο συμπληρωματικό εργαλείο για τον καλύτερο προγραμματισμό προσλήψεων. Επιπλέον, αρκετές από τις παρεκκλίσεις αυτές αφορούν σε πρόσκαιρες ανάγκες οι οποίες δεν εξακολουθούν να ισχύουν.

Τέλος, δεδομένου ότι η σχετική πλατφόρμα που υποστηρίζει την υλοποίηση των κύκλων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας υφίσταται συνεχείς βελτιώσεις, και οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αποκτήσει εμπειρία και εξοικείωση, υποβαθμίζεται πλέον η ουσία του επιχειρήματος της «ταχείας στελέχωσης».

Ε.Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη  κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Υφυπουργός κ. Νίκος Χαρδαλιάς  ενημέρωσαν για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας.

Η Επιτροπή αποτελείται από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων, τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και τους Γενικούς Γραμματείς Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, Δημοσίας Τάξης του Υπουργείου  Προστασίας του Πολίτη, Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου  Προστασίας του Πολίτη, Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών και  τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Οφείλει επίσης να προβαίνει σε ετήσιο απολογισμό της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων, σχεδίων, μέτρων και δράσεων σε επίπεδο πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης, καθώς και στον καθορισμό των προγραμμάτων του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ως προς τις προμήθειες, τις υπηρεσίες και τα έργα.

ΣΤ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας πρότεινε την τροποποίηση Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα επιτέλεσε μέχρι σήμερα σημαντικό έργο, καθώς ήταν υπεύθυνη για την σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2019 και βάσει του οποίου η χώρα μας αναλαμβάνει φιλόδοξους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους έως το 2030.  Η τροποποίηση της σχετικής Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου γίνεται προκειμένου:

1.Να οριστεί  η Γενική Γραμματέας  Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Πρόεδρος της Επιτροπής, δεδομένου ότι οι σχετικές αρμοδιότητες δεν ασκούνται πλέον από Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  1. Να συμμετάσχει στη Διυπουργική Επιτροπή -λόγω της σημασίας των πολιτικών για την απολιγνιτοποίηση- ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης.
  2. Να συμμετάσχει -λόγω της σημασίας των δράσεων που θα υλοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης- ο Διοικητής της  Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
  3. Να αυξηθούν -λόγω της απαιτητικότητας και του τεχνικού χαρακτήρα των θεμάτων που καλείται να επιλύσει η συσταθείσα ΠΥΣ Ομάδα Εργασίας Παρακολούθησης ΕΣΕΚ-  οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από 3 σε 5 και οι εξειδικευμένοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επίσης από 3 σε 5.

Ζ.Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Λίνα Μενδώνη πρότεινε την τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του θεσμού «Ελευσίνα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023».

Ως μέλη της Επιτροπής μετέχουν πλέον ο  Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ και ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού. Οι αλλαγές καθίστανται αναγκαίες προς επικαιροποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής προς το κυβερνητικό σχήμα όπως αυτό διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο 2021.

Η. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας κατόπιν της θετικής Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής πρότεινε -και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε- το διορισμό για τη θέση του  Β’ Αντιπροέδρου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας του κ. Δημητρίου Φούρλαρη, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Θ.Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.  Άκης Σκέρτσος ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για βασικές πτυχές του Κυβερνητικού Έργου

–Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση προγράμματος εμβολιασμών «Ελευθερία»:

Τα εμβολιαστικά κέντρα αυξήθηκαν σε 1.073 ενώ ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα ακόμα MEGA εμβολιαστικό κέντρο (Πάτρα). Εκκίνηση προγραμματισμού ραντεβού και εμβολιασμού πλείστων ηλικιακών ομάδων (έως 50 ετών) και όλων των ευπαθών ομάδων  ενώ από 27/4 δίνεται η δυνατότητα γρήγορου εμβολιασμού της ηλικιακής ομάδας 30-39 ετών. Από 21/4 οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης όλων των ηλικιών στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Σημειώνεται ότι  ο Περιφερειακός διευθυντής Ευρώπης του Π.Ο.Υ. απένειμε στη χώρα τα εύσημα για την επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος εμβολιασμών, αλλά και γενικότερα για τη διαχείριση της πανδημίας.

Αναφορικά με την πορεία της πανδημίας τα συνολικά κρούσματα Covid 19 ανά εκατομμύριο πληθυσμού κατατάσσουν την Ελλάδα στην 26η θέση στην Ε.Ε., ενώ οι θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού κατατάσσουν την Ελλάδα  στην 22η θέση  στη Ε.Ε. των 27.

–Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 μπήκαν σε εφαρμογή τα εξής μέτρα:  

1.Οι κλίνες Μ.Ε.Θ. ανά την επικράτεια έχουν αυξηθεί στις 1.542, εκ των οποίων 981 Covid-19 και 561 non-covid.

2.Η Ελλάδα σύμφωνα με το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων), αναδεικνύεται  εκ των κορυφαίων χωρών στην Ευρώπη όσον αφορά τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ με περισσότερα από 5.000 τεστ ανά 100.000 κατοίκους.

3.Δια ζώσης επαναλειτουργία Λυκείων από 12/4 με υποχρεωτικά 2 self test την εβδομάδα για μαθητές και εκπαιδευτικούς και υγειονομικά πρωτόκολλα. Έναρξη διάθεσης των self test μέσω φαρμακείων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και λειτουργία πλατφόρμας self-testing.gov.gr για την καταχώρηση αποτελεσμάτων.

4.Τέθηκε σε εφαρμογή το υποχρεωτικό μέτρο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self test) για υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

  1. Τέθηκε σε λειτουργία υπηρεσία εθελοντικής δήλωσης θετικού self-test στον Covid-19, με δυνατότητα πρόσθετου rapid test σε δημόσιες δομές.

6.Λειτούργησαν εκ νέου τα εμπορικά καταστήματα  με τη μέθοδο click-away και click-in-shop με αποζημίωση ειδικού σκοπού (1.000 ευρώ-4.000 ευρώ αναλόγως του αριθμού υπαλλήλων), για τις επιχειρήσεις των κλάδων στους οποίους εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

7.Έγκριση πρόσθετης χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 2,5 δισ. ευρώ από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος SURE που θα χρησιμοποιηθούν σε μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

8.Διεύρυνση του αριθμού των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ.

9.Παράταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως 30.06.2021

10.Παράταση συμβάσεων εργασίας σε προνοιακούς φορείς.

  1. Μείωση για το 2021 της προκαταβολή φόρου από το 100% στο 70%.

12.Επέκταση της μείωσης κατά 3 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

13.Αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και για το 2022.

14.Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά 30 ημέρες.

15.Παράταση,  μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 της καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης μέχρι 30-4-2021 και παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

16.Μείωση Φ.Π.Α. σε αντισηπτικά, μάσκες και σαπούνια, από 23% σε 6%, (έως 31-12-2021) και στα μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά σε 13%, στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών σε 6%  (έως 31-9-2021).

17.Πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς 269.461 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 182,5 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

18.Ανεστάλησαν όλοι οι πλειστηριασμοί έως τις 13 Μαΐου 2021. Για τα νοικοκυριά που επλήγησαν από την πανδημία συνεχίζουν να αναστέλλονται έως 31.5.2021 όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως πλειστηριασμοί, εξώσεις, κατασχέσεις που αφορούν στην Α΄ κατοικία.

19.Στήριξη της ναυτικής εργασίας και παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Μάρτιο 2021.

–Σε ό,τι αφορά τις δράσεις στήριξης της εθνικής οικονομίας, της αγοράς και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος:

1.Από το 2022 μειώνεται μόνιμα ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 24% σε 22% και η προκαταβολή φόρου από 100% στο 80%.

2.Νόμος για τη συστηματοποίηση του πλαισίου παροχής Κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς στην περίπτωση θεομηνιών.

3.Επέκταση του προγράμματος “Ηρακλής” κατά 18 μήνες.

4.Εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού 2021 :  έως και το Μάρτιο παρουσιάζεται έλλειμμα, μικρότερο του προϋπολογισμένου κατά περίπου 880 εκ. ευρώ.

5.Εισαγωγή ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

6.Αναρτήθηκε πρόσκληση για υποβολή από τις επιχειρήσεις αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)» για το έτος 2021.

7.Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών.

8.Θέση σε ισχύ των φορολογικών κινήτρων για τους Επενδυτικούς Αγγέλους (angel investors).

9.Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης.

10.Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων.

11.Αυξημένα ποσοστά κρατικών ενισχύσεων στις Κατευθυντήριες Γραμμές Κρατικών Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα, ιδίως για τις περιοχές δικαίας μετάβασης,  ως αποτέλεσμα της συγκροτημένης παρέμβασης των συναρμοδίων Υπουργείων.

–Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση:

1.Ψήφιση του Νόμου  για το  Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, και τον Σύμβουλο Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση.

2.Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την άρση των περιορισμών εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των απόδημων Ελλήνων.

3.Ρυθμίστηκαν τα απαραίτητα ζητήματα σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο των εξετάσεων απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), που θα διενεργηθούν για πρώτη φορά στις 16.5.2021 ενώ καθορίστηκαν και τα τεκμήρια για την οικονομική και κοινωνική ένταξη του αλλοδαπού που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια.​

4.Ψήφιση ρυθμίσεων για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής των συντάξεων, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών.

5.Ολοκλήρωση της νομοτεχνικής επεξεργασία νομοσχεδίου για την τηλεργασία στον Δημόσιο Τομέα. Ακολουθεί η θέση του σε διαβούλευση.

6.Ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής των DRG’s από το ΠΓΝ Ηρακλείου, στο οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.).

7.Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε ο εξ αποστάσεως έλεγχος σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου το Κτηματολόγιο λειτουργεί (ktimatologio.gov.gr).

8.Οριζόντια παράταση έξι μηνών στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και μείωση του σχετικού παραβόλου στο μισό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών.

9.Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία της Στρατηγικής των Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025.

10.Με e-δικαιολογητικά πραγματοποιείται η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών των περισσότερων φορέων του Δημοσίου μέσω της νέας εφαρμογής «Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών».

–Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη και την Εκπαίδευση:

1.Ψηφίστηκε  στη Βουλή ο νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων  ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων που απαντώνται σε σύγχρονα δικαστικά συστήματα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και του κύρους της Δικαιοσύνης. Πρόκειται α) για τον κλάδο των ΠΕ Τεκμηρίωσης & Επικουρίας Δικαστών και β) τον κλάδο ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας & Διεθνών Σχέσεων.

2.Οι δικαστικοί επιμελητές σε όλη την Επικράτεια έχουν λάβει ψηφιακές υπογραφές και επομένως είναι πλέον ώριμη και αναμένεται η ΚΥΑ για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής επίδοσης δικογράφων.

3.Ο επαναπροσδιορισμός των χρονιζόντων υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη συνεχίζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς με τη βοήθεια της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.

4.Στον Άρειο Πάγο, προς επικύρωση, έχουν σταλεί οι αλλαγές στους Εσωτερικούς Κανονισμούς των Δικαστηρίων για τη σύσταση Ειδικών Τμημάτων στα δικαστήρια όπου θα εκδικάζονται υποθέσεις έντονου αναπτυξιακού χαρακτήρα (ανταγωνισμού, επενδύσεων, τηλεπικοινωνιών).

5.Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συγκρότηση και λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) τα οποία θα εισηγούνται ειδικότητες στα ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΣΚ, ΕΠΑΣ, ειδικά μαθήματα και δραστηριότητες. Έγκριση 20 οδηγών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, σύμφωνα με τον πρότυπο Οδηγό Κατάρτισης που εκδόθηκε βάσει του ν. 4763/2020 (αρθ.41) για την ΕΕΚ .

6.Οδηγός στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ για την αναγνώριση και την διαχείριση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης από τους εκπαιδευτικούς.

7.Νέο Ξενόγλωσσο (Αγγλόγλωσσο) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στο τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ.. Το Τμήμα αξιοποίησε τις διατάξεις του Ν. 4692/2020 που προβλέπει απλοποιημένη διαδικασία για την ίδρυση ΞΠΣ, καταργώντας αγκυλώσεις προηγούμενων ετών.

–Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις-αποκρατικοποιήσεις:

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Η. ενέκρινε την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων που θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές στη διαγωνιστική διαδικασία, για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ.

2.Δύο δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν για την μακροχρόνια παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της.

3.Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου,

4.Επιλογή υποψηφίων επενδυτικών σχημάτων για συμμετοχή στην επόμενη φάση των διαγωνισμων για τη ΛΑΡΚΟ,  τους Λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ηγουμενίτσας, και Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου στη Νότια Καβάλα.

5.Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), ενέκρινε, την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου «Ανέγερση νέου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων με εμπορικό κατάστημα, χώρους συνάθροισης κοινού και συναφείς χρήσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά».

6.Προκήρυξη ανοιχτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την εκμίσθωση δύο παραθαλάσσιων εκτάσεων στην παραλία Καλλιθέας Πιερίας και την αξιοποίηση 78 οικοπέδων στη Στυλίδα.

–Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στις υποδομές και την υλοποίηση των μεγάλων έργων:

1.Κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο της Μόνιμης Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης Νήσου Σαλαμίνας».

2.Υπεγράφη η σύμβαση για τις πρόδρομες εργασίες στη γραμμή 4 του ΜΕΤΡΟ.

3.Ολοκληρώθηκε η συγκοινωνιακή μελέτη για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της βέλτιστης λύσης για την χάραξη της επέκτασης της γραμμής 2 του μετρό προς Γλυφάδα. «Κλείδωσε τη χωροθεσία για συνολικά τρεις σταθμούς (Πλατεία Μακεδονίας, Άνω Γλυφάδα και Γλυφάδα.)

4.Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υλοποίηση των έργων κατασκευής του Συγκροτήματος του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο (Ε.Κ.Θ.Π.).

5.Πράσινο φως για νέο έργο αποθήκευσης ενέργειας 200 εκ. ευρώ στην Αλεξανδρούπολη καθώς το συγκεκριμένο έργο έλαβε άδεια παραγωγού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

6.Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 200MW της Δ.Ε.Η. στη Δ. Μακεδονία.

7.Σημαντικά έργα περιλαμβάνει ο μεγάλος διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ για τις 37 εργολαβίες σε όλη τη χώρα, ύψους 1,6 δισ. ευρώ.  Μεταξύ αυτών η αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, η αναβάθμιση του εναέριου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές, οι αναβαθμίσεις του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, οι αισθητικές αναβαθμίσεις, οι ενισχύσεις δίκτυο.

8.Τρία μεγάλα έργα της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκαν ήδη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Το πρώτο, αφορά στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Προποντίδας στη Χαλκιδική, το δεύτερο, στην ανέγερση του νέου Διοικητηρίου στην Ημαθία και το τρίτο, στην ψηφιακή αναβάθμιση δύο Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας, Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

9.Υπεγράφη η χρηματοδότηση της Περιφέρειας  Θεσσαλίας με το ποσό των 5 εκ. ευρώ μέσω του «Προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας», για την εκτέλεση των παρακάτω έργων «Κατασκευή Νέας Οδογέφυρας Βλαχογιαννίου Δ.Ε. Ποταμιάς Δ. Ελασσόνας, και «Αποκατάσταση Οδού Μεσοχώρι-Βλαχογιάννι-Βάρκος».

10.Βγήκαν σε κυκλοφορία τα πρώτα λεωφορεία που προμηθεύτηκε το ΥΠΥΜΕ με leasing.

11.Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό, το συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου.

12.Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος, για την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά και την αποκατάσταση του κάστρου της Μεθώνης.

13.Προκηρύχθηκαν τα έργα «WiFi4GR» (π/ϋ με προαίρεση 14,86 εκ.) και  «Ανάπτυξη Ψηφιακών υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού» (π/ϋ με προαίρεση 4,625 εκ. ευρώ).

–Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση κρίσιμων πολιτικών στο κοινωνικό κράτος: 

1.Παρουσιάστηκε το Πενταετές Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ.

2.«Ψηφιακή μέριμνα» (voucher 200 ευρώ για την αγορά tablet/laptop/desktop): έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας για τις αιτήσεις των δικαιούχων. Περισσότερες από 360.000 αιτήσεις, περισσότερα από 77.000 voucher έχουν ήδη εξαργυρωθεί σε καταστήματα.

3.Δημοσίευση πρόσκλησης προγράμματος με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την υποστήριξη του γενικού πληθυσμού́ σε θέματα τηλεργασίας, ψηφιακές εφαρμογές, ψηφιακή υπογραφή και πιστοποιητικά́, ψηφιακές συναλλαγές με το δημόσιο, τηλεργασία και τηλεδιάσκεψη.

4.Μνημόνιο συνεργασίας ΟΑΕΔ και Amazon για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας.

5.Ανακοίνωση δημιουργίας του «Κέντρου Καινοτομίας για Γυναίκες – #GIL4W» με στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών σε επιχειρήσεις που θα βασίζονται στην έρευνα και την καινοτομία

6.Παράδοση των πρώτων 40 εργατικών κατοικιών του οικισμού «Ελευσίνα ΙV» του ΟΑΕΔ.

7.Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη και την υποβολή προτάσεων εντός 6 μηνών για την κοινωνική ένταξη των αστέγων.

8.Χρηματοδότηση 12 Δήμων της Χώρας με συνολικά 5,7 εκ. ευρώ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

9.Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες θυμάτων των πλημμυρικών φαινομένων του 2020 σε Εύβοια και Καρδίτσα και του σεισμού του 2020 στη Σάμο.

–Σε ό,τι αφορά την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω της Ψηφιοποίησης του Κράτους:

1.Τέθηκε σε λειτουργία το my.gov.gr, η πλατφόρμα για την ψηφιακή θυρίδα των πολιτών όπου συγκεντρώνονται τα έγγραφα που εκδίδονται, ενώ ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό email ή SMS.

2.Οι υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης μέσω του gov.gr επεκτείνονται στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

3.Δημιουργία πλατφόρμας rantevou.kep.gov.gr, προκειμένου οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για να επισκεφτούν το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί.

  1. Καθιέρωση των Ενιαίων Πιστοποιητικών Δικαστικής Φερεγγυότητας που συντελούν στην ενοποίηση δικαστικών 25 πιστοποιητικών.

5.Ξεκίνησε η νέα διαδικασία ψηφιακής έκδοσης, μέσω του gov.gr, 8 πιστοποιητικών αστικής και δημοτικής κατάστασης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όλης της χώρας.

6.e-ΕΦΚΑ: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την απογραφή/μεταβολή/λήξη ασφάλισης για το σύνολο των φυσικών προσώπων, οι οποίες καταργούν την ανάγκη πάνω από 30.000 μηνιαίων αυτοπρόσωπων επισκέψεων, ενώ εκδόθηκε  ΚΥΑ για την διαδικασία ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού ιστορικού.

7.Ενεργοποίηση 13 ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και 8 διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΕΔ μέσω Κ.Ε.Π..

8.Ψηφιακή σύνταξη ΑΤΛΑΣ: Ολοκλήρωση λογισμικού για απονομή συντάξεων αναπηρίας και γήρατος υγειονομικών.

9.Το χάρτη με τις 81 ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων δημοσίευσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ ενώ εκδόθηκε η απόφαση για την ηλεκτρονική απόδοση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα, μέσω της πλατφόρμας myAADEIive.

  1. Ολοκληρώθηκε το έργο «Ψηφιοποίηση συνόλου διαδικασιών και αναβάθμιση λιμενικής αστυνομίας με έμφαση στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση διαδικασιών μέσω e-θυρίδας στα λιμεναρχεία».

–Σε ότι αφορά την Εξωτερική Πολιτική, Ασφάλεια, Άμυνα και  Διαχείριση Προσφυγικού – Μεταναστευτικού:

1.Συνάντηση Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια με τον Πρόεδρο Τουρκίας, Recep Tayyip Erdoğan (Άγκυρα, 15.04.2021) και τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Mevlüt Çavuşoğlu και ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με προτάσεις για θετική ατζέντα με την Τουρκία.

2.Πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Σαουδική Αραβία και σύναψη Συμφωνίας Διευθέτησης Καθεστώτος Ενόπλων Δυνάμεων μεταξύ των δύο χωρών.

3.Ενίσχυση της ομάδας ήπιας αστυνόμευσης ΟΔΟΣ (Ομάδα Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων) και ενίσχυση του στόλου της Ελληνικής Αστυνομίας με 141 νέα οχήματα, μέσω συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της Ε.Ε..

4.Πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

5.Μεγάλη αποσυμφόρηση  μεταναστευτικού πληθυσμού στα νησιά όπου φιλοξενούνται πλέον 13.495 άτομα από 40.300 την ίδια περίοδο πέρσι.

6.Ολοκλήρωση του προγράμματος εθελούσιας μετεγκατάστασης προς τη Γερμανία με τη μεταφορά συνολικά 2.765 προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

7.Προετοιμασία σχεδίου προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Δήμου Αθηναίων για την μετατροπή της δομής του Ελαιώνα σε Κέντρο Ένταξης προσφύγων και μεταναστών.

8.Ολοκλήρωση της υλοποίησης Εθνικού Μηχανισμού εντοπισμού και παραπομπής ασυνόδευτων ανηλίκων με την έναρξη λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής 24/7 και τον ορισμό Αστυνομικών Τμημάτων Αναφοράς.

9.Αποκλειστικά ψηφιακά κατατίθενται πλέον οι «άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους» (νόμιμη μετανάστευση).

10.Ανάληψη από την Ελλάδα για ένα έτος της Προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος.

–Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη άλλων σημαντικών πολιτικών:

1.Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια (συμμετέχουν τα υπουργεία Υποδομών, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.)

2.Μείωση του προστίμου, που επιβαρύνει τη χώρα, για ακόμη 10 από τις παράνομες χωματερές. Συνολικά η Κυβέρνηση έχει επιτύχει μείωση του προστίμου κατά 23%.

3.Συμφωνία για τη λειτουργία του γραφείου του Π.Ο.Υ. για την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών. Το γραφείο θα αποτελέσει Κέντρο Αριστείας και θα ενισχύσει το διεθνή ρόλο της χώρας ως διαμορφώτριας πολιτικών υγείας.

4.Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

5.Ίδρυση με νόμο των Αρχών Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού, Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης και το Σύστημα καταγγελιών του ΥπΑΑΤ για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αδειοδότησης επενδύσεων.

6.Υπογράφτηκαν 3 ακόμη προγραμματικές συμβάσεις για την εκπόνηση ισάριθμων Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

7.Ψήφιση Νόμου  για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού́ Αντιντόπινγκ.

8.Αναμόρφωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού καλλιτεχνικών διευθυντών στο Εθνικό Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

9.Παρουσίαση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) σε διεθνές webinar των Δ.Ο.Ε.-INTERPOL από τον κ. Μαυρωτά και ανάδειξη της ως καλή πρακτική.