Ένας στόχος της ερευνητικής πολιτικής του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ είναι η προσέλκυση Τμημάτων R&D εταιρειών  υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Η πρόσφατη ίδρυση της Tesla Greece, που καταρχάς θα εστιάσει σε δραστηριότητες R&D, εμπίπτει στο πλαίσιο αυτού του στόχου και σηματοδοτεί την απαρχή ενός νέου τύπου επενδύσεων στη χώρα. Επενδύσεις που βασίζονται στην Έρευνα την Καινοτομία και την ένταση γνώσης. Στην επιτυχία του εγχειρήματος συνέβαλε η αποτελεσματική συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η σημασία αυτού του γεγονότος είναι πολύπλευρη και σημαντική:

Αποτελεί απτό δείγμα εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, και το οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 2018.

Επίσης, όπως στελέχη της Tesla έχουν επισημάνει, ένα βασικό κίνητρο για την επιλογή της Ελλάδας ήταν το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει στη χώρα. Πρόκειται για τους Έλληνες Μηχανικούς και Τεχνικούς που προέρχονται από τα Ελληνικά δημόσια ΑΕΙ. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει  την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης που αυτά προσφέρουν και που ατυχώς κάποιοι επιμένουν να αγνοούν στην προσπάθειά τους να τα απαξιώσουν.

Η ίδρυση Τμήματος R&D της Tesla στην Ελλάδα συνοδεύεται με την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων που είναι στελέχη της και βεβαίως με το άνοιγμα προοπτικών για την απασχόληση άλλων, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Συνεισφέρει έτσι στην αναχαίτιση του brain drain για επιστήμονες με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης.

Επιπλέον, η παρουσία της Tesla Greece, αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη και για άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, ακόμη και σε επίπεδο παραγωγής. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εγκατάσταση μιας εταιρείας με τη διεθνή εμβέλεια που έχει η Tesla, στο Τεχνολογικό Πάρκο που λειτουργεί στο χώρο του Ερευνητικού Κέντρου «Δημόκριτος», έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον και σε άλλες καινοτόμες εταιρείες να εγκατασταθούν εκεί με προφανή οφέλη τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της Έρευνας που επιτελείται.

Πρέπει να τονισθεί ότι συνέργειες μεταξύ ξένων και ελληνικών εταιρειών που εστιάζουν σε δραστηριότητες «έντασης γνώσης» και καινοτομούν, προάγουν το νέο παραγωγικό πρότυπο που έχει διαμορφώσει η Κυβέρνηση για τη χώρα και βασίζεται στην Οικονομία της Γνώσης.