ΑΠΕ/ΜΠΕ

Ανακλήσεις αποσπάσεων ΙΕΠ και Διευθύνσεων.

Η ανάκληση αποσπάσεων στο ΙΕΠ σε μορφή pdf. 

Η ανάκληση αποσπάσεων σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε μορφή pdf.