Η μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά αύξηση του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς -15.371 νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές- συνοδεύεται από σειρά πρωτοβουλιών που αποδεικνύουν την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην Παιδεία και τον άρτιο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για την προετοιμασία της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων από την πρώτη μέρα της έναρξης της σχολικής χρονιάς, 13.000 καθαρίστριες έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται από την 1η Σεπτεμβρίου στα σχολεία.

Για την πρόσληψή τους με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 10 μηνών, υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη. Για το τρέχον οικονομικό έτος προκαλείται δαπάνη για τη χρονική περίοδο από 1.9.2017 έως 31.12.2017 συνολικού ύψους 18.000.000 ευρώ, ενώ για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη η δαπάνη είναι συνολικού ύψους 45.000.000 ευρώ.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε έγκαιρα στην κατανομή ποσού 25.000.000 ευρώ που θα διατεθεί ως τρίτη δόση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Περιέργως η ΔΟΕ υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί η 3η δόση για τις λειτουργικές δαπάνες καθώς η απόφαση κατανομής της υπεγράφη στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 (επισυνάπτεται στο σχετικό ΦΕΚ). Ο έγκαιρος προγραμματισμός της κυβέρνησης έρχεται σε αντίθεση με την τακτική που ακολουθούσαν επί δεκαετίες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες διέθεταν την 3η δόση τουλάχιστον δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την 4η δόση μετά τον Ιανουάριο.

Η ΔΟΕ γνωρίζει πολύ καλά ότι τις δύο τελευταίες χρονιές, η κυβέρνηση έχει διαθέσει τα ποσά αυτά νωρίτερα από ποτέ,δηλαδή την 3η δόση τον Σεπτέμβριο και την 4η τον Δεκέμβριο.

Το έγγραφο με το ΦΕΚ σε μορφή pdf. 

Το έγγραφο με τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων σε μορφή pdf.