Αποζημιώσεις ύψους 1.042.583 κατέβαλλε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου ο ΕΛΓΑ σε 1.081 δικαιούχους κτηνοτρόφους.

Ειδικότερα, οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν την εκκαθάριση των αποζημιώσεων ζημιών ζωικού κεφαλαίου για τα έτη ζημιάς 2016 και 2017.

Η αναλυτική κατανομή των ποσών ανά περιοχή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ