Το Υπουργείο Οικονομικών, με την τροποποίηση της ΠΟΛ 1189/14.12.2016, προχωρά στην χορήγηση επιπλέον ποσού επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης της περιόδου 2016-2017 για την Α’ κλιματική ζώνη, δηλαδή στις περιοχές των Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών και Φλώρινας, καθώς και για τους ορεινούς δήμους των νομών της Β’ κλιματικής ζώνης.

Πιο συγκεκριμένα, στις περιοχές αυτές χορηγείται, για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, επιπλέον ποσό επιδόματος 0,125€, δηλαδή επιπλέον 50% από αυτό που τους έχει χορηγηθεί ήδη.

Τα χρηματικά ποσά που θα προκύψουν από την αύξηση θα καταβληθούν στους δικαιούχους έως 29.12.2017.

Αναλυτικά το ΦΕΚ της απόφασης εδώ.