ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χορήγηση ειδικής άδειας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Π.Ε & Δ.Ε., γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ.

Το έγγραφο σε μορφή pdf