Ενημέρωση για τις πολιτικές στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας πραγματοποίησαν στελέχη του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ σε ημερίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά με θέμα την στρατηγική διασύνδεση ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και την αξιοποίηση της για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων – υπηρεσιών  προστιθεμένης αξίας.

Ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ ανέπτυξε  στα μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς  το σύνολο των δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και ενισχύουν την δραστηριότητα των επιχειρηματιών που επενδύουν στην καινοτομία .

Ειδικότερα ο Δρ. Γ. Χουρδάκης, Διευθυντής Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, τόνισε ότι στόχος όλων των δράσεων είναι η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου για τη χώρα με βάση την ανάπτυξη Οικονομίας της Γνώσης με αξιώσεις.

Στην παρουσίασή του ο κ. Χουρδάκης ανέλυσε:

  • τις  δράσεις που βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης, ύψους άνω των 500εκ. ευρώ.
  • Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equi-fund). Μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία η οποία παρέχει τη δυνατότητα ανεύρεσης χρηματοδότησης μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων, ύψους 260 εκατ. ευρώ  από  εθνικούς και από ευρωπαϊκούς και πόρους  Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και
  • Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και καινοτομίας  ( ΕΛΙΔΕΚ) το οποίο στηρίζει κατά προτεραιότητα  το επιστημονικό δυναμικό με επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 240 εκ. €

Τέλος τα στελέχη του Υπουργείου αναφέρθηκαν στις  θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν tον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 για την ενίσχυση των καινοτόμων επιχειρήσεων και άλλες φορολογικές ρυθμίσεις ενώ  υπήρξε γόνιμος διάλογος με τους εκπροσώπους των εταιρειών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πολλές εταιρείες εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον για την επένδυση στις παραπάνω  δράσεις,  ενώ ακούστηκαν καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αξιόλογες συνεργασίες.