Δεν φοβόμαστε: Ενημερωνόμαστε.
-85% όσων νοσούν από τον Κορονοϊό εμφανίζουν ήπια συμπτώματα.
-Περισσότερο ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Αν εμφανίζετε συμπτώματα και έχετε ταξιδέψει πρόσφατα σε πληττόμενη περιοχή, μην προσέλθετε μόνοι σας στο νοσοκομείο:
-Καλέστε το γιατρό σας ή τον ΕΟΔΥ
-Και παραμείνετε στο σπίτι σας.