Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά στη διάθεση 324 πιστώσεων για αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τη στελέχωση των Γενικών Σχολείων καθώς και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) στο πλαίσιο των παρακάτω Πράξεων:

  1. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18»
  2. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18»
  3. «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18»
  4. «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018»

του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Αναλυτικά οι αριθμός των πιστώσεων ανά Πράξη και ΠΔΕ στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΔΕ ΕΕΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΣΧ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΒΠ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΔΔΥ ΕΕΠ ΣΕ ΕΔΕΑΥ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΟ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 21 6 0 5 2 1 2
ΑΤΤΙΚΗ 8 14 2 7 0 2
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 1 0 1 0 0
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 21 6 4 3 1 2
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 4 0 1 1 0
ΗΠΕΙΡΟΣ 7 2 4 0 2 0
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4 2 8 8 0 2 1
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 9 3 0 0 3 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 30 3 5 10 0 2
ΚΡΗΤΗ 41 5 0 0 4 1
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 2 1 2 0 0
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 10 5 0 0 0 2 1
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 1 3 9 1 2
ΣΥΝΟΛΟ 163 54 27 46 14 16 4

 

Ο πίνακας σε μορφή xls