Διάθεση πιστώσεων για εξειδικευμένη υποστήριξη από ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Η Υ.Α. σε μορφή pdf