Επεκτείνεται η ευνοϊκή ρύθμιση που αφορούσε στον σύνδικο πτώχευσης για ακίνητο πτωχού, σε εκτελεστές διαθήκης, εκκαθαριστές κληρονομίας και εκκαθαριστές υπό εκκαθάριση νομικών προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται στα ανωτέρω πρόσωπα η δυνατότητα λήψης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ με εξόφληση του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου πριν την εκποίηση, χωρίς να απαιτείται ρύθμιση των υπολοίπων τυχόν οφειλών ΕΝΦΙΑ ή ΦΑΠ.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα εξόφλησης του οφειλόμενου για το ακίνητο φόρο με παρακράτηση αυτού από το τίμημα της μεταβίβασης και απόδοση αυτού εντός τριών ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου από το συμβολαιογράφο.