Αναλυτικές πληροφορίες με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στήριξης για ένταξη στην Γεωργοπεριβαλλοντική – Κλιματική δράση 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» του ΠΑΑ 2014-2020, εξέδωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Λεπτομέρειες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.