«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα» 5ο και 6ο επιτόπιο εργαστήριο GEAR

5o επιτόπιο εργαστήριο GEAR στο ΤΕΙ Πελοποννήσου

6o επιτόπιο εργαστήριο GEAR στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων