«Σήμερα, στο  Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών συζητήσαμε για την PESCO [Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία], δηλαδή για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής βιομηχανίας άμυνας και υπογράψαμε τη σχετική συμφωνία, τα 23 από τα 28 κράτη-μέλη.

Συζητήσαμε μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και είδαμε και ζητήματα που σχετίζονται με την ενημέρωση και τους μηχανισμούς ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τόνισα ότι, για να κάνει κανείς σωστή ενημέρωση, πρέπει να έχει και σωστή πολιτική, όπως και ότι στην Ευρώπη χρειαζόμαστε μία πολιτική που να στηρίζεται περισσότερο σε αξίες, στη δημοκρατία, στο κοινωνικό της έργο και σε ένα όραμα για μία διαφορετική κοινωνία.»

 

Σχετικά: Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) βασίζεται στη Συνθήκη για την ΕΕ και αποτελεί το πλαίσιο και τη διαδικασία για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών που επιθυμούν και δύνανται να να συμμετάσχουν. Η PESCO θα δώσει στα κράτη-μέλη τη δυναντότητα να αναπτύξουν από κοινού τις αμυντικές τους ικανότητες και να επενδύσουν στην κοινή ανάπτυξη της ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεών τους.