Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  τ.Β΄(1610/9-15-18) τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ.

Το έγγραφο σε μορφή PDF