Δώδεκα ημέρες πριν τη λήξη της ανάρτησης των δασικών, στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, το ΥΠΕΝ υπενθυμίζει τα πρόσφατα νομοθετικά εργαλεία που έχουν επιπλέον στη διάθεσή τους οι πολίτες, τα οποία εξυπηρετούν τους ίδιους, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου των δασικών χαρτών.
Συγκεκριμένα:
α) Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αποστέλλουν στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ)  τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή της αντίρρησης στην τράπεζα και το έννομο συμφέρον, τα οποία κάνουν έγκυρη την αντίρρηση μετά την ηλεκτρονική υποβολή της, ως και 10 ημέρες μετά το πέρας της ανάρτησης των δασικών χαρτών.
β) Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να καταθέτουν συμπληρωματικά στοιχεία της αντίρρησης, όπως τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας δασολόγων, πιστοποιητικά υπηρεσιών κ.λ.π., την ημερομηνία εξέτασης της αντίρρησης από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
Αυτά πρακτικά σημαίνουν ότι για ακόμα 12 ημέρες οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία (αντιρρήσεις, πρόδηλα σφάλματα, αιτήσεις εξαγοράς/χρήσης) και οι Δήμοι που δεν έχουν ακόμα αναρτήσει τα όρια των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων, να το πράξουν.
Μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας ανάρτησης των δασικών χαρτών, που αφορά στο 35% της χώρας, θα αναρτηθούν οι χάρτες που είναι έτοιμοι στο υπόλοιπο 17% της  χώρας.
Επίσης, έχει δοθεί η δυνατότητα στους δήμους, που οι εκτάσεις τους δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί, να οριοθετήσουν τις οικιστικές πυκνώσεις, έως τις 20 Δεκεμβρίου 2017.
Τέλος, επισημαίνεται ότι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 ξεκινά η νέα ανάρτηση δασικών χαρτών, η οποία θα ολοκληρωθεί κλιμακωτά, έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και αφορά περιοχές, όπως η Ανατολική Αττική και οι ΠΕ Θεσσαλονίκης,  Πέλλας, Ημαθίας, Σερρών και Κιλκίς.