Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια €. Η υποβολή αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 6/7/2018 έως 31/7/2018.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ