Εγκρίνουμε τον Οδηγό του Προγράμματος της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ-LEGAL AID» για το χρονικό διάστημα 2017-2019 με τα παραρτήματα αυτού, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης και με φορείς υλοποίησης του παραπάνω Προγράμματος τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF