Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την χορήγηση:

Έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων ύψους 1.030.000 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά δήμοι και ποσά:

Δήμος Νομός Ποσό σε ευρώ
Αμαρίου Ρεθύμνης 180.000,00
Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας 300.000,00
Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας 150.000,00
Κιλελέρ Λαρίσης 330.000,00
Ωρωπού Ανατ. Αττικής 70.000,00


     Έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων ύψους 190.000 ευρώ αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ενεργειών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά δήμοι και ποσά:

Δήμος Νομός Ποσό σε ευρώ
Βιάννου Ηρακλείου 120.000,00
Μαλεβιζίου Ηρακλείου 70.000,00