Το ελληνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,3% το Γ’τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2016 σύμφωνα με τα προσωρινά μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Επίσης, αναθεωρήθηκε ανοδικά ο ρυθμός ανάπτυξης του Β’ τριμήνου σε 1,6% έναντι 0,8% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώνεται σε 1,1% το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου.

Επομένως, η οικονομία θα πρέπει να αναπτυχθεί με ρυθμό άνω του 3% το τελευταίο τρίμηνο για να επιτευχθεί ο στόχος στο προϋπολογισμό του 2018 για ρυθμό ανάπτυξης 1,6% ή μεγαλύτερο.

Το ΑΕΠ σε όρους όγκους αυξήθηκε με ρυθμό 0,3% σε τριμηνιαία βάση με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία.

Πιο αναλυτικά, οι ετήσιες μεταβολές:

* Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 1% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2016.

* Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2016.

* Αύξηση κατά 7,8% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2016 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,8% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,6%.

* Αύξηση κατά 9,3% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2016 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,9%.