Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 2.184.000 ευρώ σε Δήμους της χώρας, αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, με χρέωση των αντίστοιχων λογαριασμών του ΥΠΕΣ, που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες:

Δήμος Νομός Ποσό (Ευρώ)
Ωρωπού Αττικής 70.000
Πολύγυρου Χαλκιδικής 180.000
Πηνειού Ηλίας 350.000
Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας 350.000
Σαμοθράκης Έβρου 144.000
Καρπενησίου Ευρυτανίας 130.000

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας:

Δήμος/Φορέας Νομός Ποσό (Ευρώ)
Αγράφων Ευρυτανίας 100.000
Καρύστου Ευβοίας 250.000
ΔΕΥΑ Ηράκλειας Σερρών 200.000
Σερρών Σερρών 200.000
Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης 110.000
ΔΕΥΑ Δυμαίων Αχαΐας 100.000