Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε τις παρακάτω επιχορηγήσεις ύψους 568.566,46 ευρώ σε Περιφέρειες και Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ – κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:

Δήμος/Φορέας Νομός Ποσό (σε ευρώ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων Αττικής 27.587,64
Δήμος Καισαριανής Αττικής 358.998,00
Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής 52.187,69
Δήμος Γρεβενών Γρεβενών 129.793,13