Ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε την απόφαση έγκρισης για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 674.782,02 ευρώ σε Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών  άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.

Το ποσό θα αποδοθεί στους Δήμους με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η κατανομή της επιχορήγησης θα γίνει ως εξής:

Δήμος Αιτιολογία Ποσό (σε ευρώ)
Πρέβεζας Πλημμύρα 1,2,3/12/2017
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες
60.000,00
Χανίων Πλημμύρα 26/10/2017
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες &
Αντικατάσταση Οικοσκευής
65.743,26
Αρριανών Πλημμύρα 17/12/2017
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες
1.760,82
Μαρωνείας-Σαπών Πλημμύρα 17/12/2017
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες
38.151,10
Σουφλίου Πλημμύρα 17/4/2017
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες
5.869,40
Πλατανιά Χανίων Πλημμύρες 11/2/2017 και 26/10/2017
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες
36.977,22
Αχαρνών Πλημμύρα 22/10/2016
Αντικατάσταση Οικοσκευής
28.715,00
Ραφήνας Πλημμύρα 26,27,28/11/2016
Αντικατάσταση Οικοσκευής
7.512,84
Σπάρτης Πλημμύρα 7/9/2016
Αντικατάσταση Οικοσκευής
3.873,00
Σκύδρας Πλημμύρα 15/11/2017
Αντικατάσταση Οικοσκευής
7.524,59
Αλεξάνδρειας Πλημμύρα 15,16/11/2017
Αντικατάσταση Οικοσκευής
33.336,00
Πολύγυρου Πλημμύρα 17/07/2017
Αντικατάσταση Οικοσκευής
39.407,00
Κέρκυρας Πλημμύρα 11/11/2017
Αντικατάσταση Οικοσκευής
119.918,50
Δίου-Ολύμπου Πλημμύρα 15,16,17/11/2017
Αντικατάσταση Οικοσκευής
28.495,99
Βέροιας Πλημμύρα 15,16/11/2017
Αντικατάσταση Οικοσκευής
13.335,00
Ευρώτα Πλημμύρα 16/11/2017
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες &
Αντικατάσταση Οικοσκευής
36.165,00
Πύδνας-Κολινδρού Πλημμύρα 15,17/11/2017
Αντικατάσταση Οικοσκευής
30.767,53
Αρχαίας Ολυμπίας Πλημμύρα 6/5/2018
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες &
Αντικατάσταση Οικοσκευής
26.535,74
Τρικκαίων Πλημμύρα 24,25,26/2/2018
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες &
Αντικατάσταση Οικοσκευής
36.331,61
Πύλης Τρικάλων Πλημμύρα 26/2/2018
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες &
Αντικατάσταση Οικοσκευής
19.398,40
Σφακίων Πλημμύρα 20/2/2018
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες &
Αντικατάσταση Οικοσκευής
20.877,46
Σύμης Πλημμύρα 13/11/2017
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες
14.086,56