Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 1.191.911,93 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 50.145,25 ευρώ.

Για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις οι Πράξεις που εντάσσονται έχουν ως εξής:

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι Σύνολο
Ανδραβίδας Κυλλήνης Ηλείας 104.000,00 0,00 104.000,00
Γόρτυνας Ηρακλείου 86.600,00 0,00 86.600,00
Καντάνου – Σελίνου Χανίων 28.000,00 0,00 28.000,00
Ξάνθης Ξάνθης 440.000,00 50.145,25 490.345,25

Για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, εντάσσονται οι εξής Πράξεις: 

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι Σύνολο
Καλλιθέας Αττικής 270.966,68 0,00 270.966,68
Ξηρομερίου Αιτωλοακαρνανίας 212.000,00 0,00 212.000,00

Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.