Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 2.686.256,80 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 311.256,80 ευρώ, αποκλειστικά για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, για αυτό το σκοπό έχουν ως εξής:

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι Σύνολο
Αγίου Ευστρατίου Λέσβου 100.000,00 € 88.144,00 € 188.144,00 €
Αθηναίων Αττικής 400.000,00 € 60.000,00 € 460.000,00 €
Αλμυρού Μαγνησίας 220.000,00 € 54.000,00 € 274.000,00 €
Βοΐου Κοζάνης 255.000,00 € 15.568,00 € 270.568,00 €
Δελφών Φωκίδας 260.000,00 € 12.490,00 € 272.490,00 €
Λεβαδέων Βοιωτίας 210.000,00 € 0,00 € 210.000,00 €
Μύκης Ξάνθης 205.000,00 € 0,00 € 205.000,00 €
Πρέβεζας Πρέβεζας 185.000,00 € 30.000,00 € 215.000,00 €
Πύλης Τρικάλων 235.000,00 € 32.554,80 € 267.554,80 €
Σπάρτης Λακωνίας 305.000,00 € 18.500,00 € 323.500,00 €

 

Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.