ΥΕΘΑ κ. Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ:

«Καλώς ορίσατε, Κυρίες και Κύριοι,

Όπως ξέρετε, το σχέδιο νόμου έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και περιέχει ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων που αφορούν γενικά τις Ένοπλες Δυνάμεις, κυρίως στο προσωπικό και στην οργάνωσή τους.

Οι διατάξεις του, όπως έχουν συγκεντρωθεί και ομαδοποιηθεί τους τελευταίους μήνες από τα Γενικά Επιτελεία, ρυθμίζουν ένα σημαντικό αριθμό εκκρεμοτήτων που υπάρχουν, επιδιώκοντας για καθεμία από αυτές την καλύτερη δυνατή λύση, ώστε από πλευράς οικονομικού κόστους, να καλυφθούμε, κυρίως με γνώμονα την παροχή πραγματικής συνδρομής στην κάλυψη υπηρεσιακών και προσωπικών αναγκών μας. Πιο πολύ αφορά το προσωπικό.

Στις κυριότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται η επέκταση στους στρατιωτικούς, της δυνατότητας που ήδη έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την εκπροσώπηση και την υπεράσπισή τους στα ποινικά δικαστήρια για υπηρεσιακές υποθέσεις από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και επίσης, λαμβάνεται μέριμνα για το ωράριο εργασίας και τις μεταθέσεις του προσωπικού που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας ή επιμελείται άτομα με αναπηρία και συστήνονται τα Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών, με σκοπό να παρέχουν άμεση και απευθείας ενημέρωση στα στελέχη σχετικά με υπηρεσιακές τους υποθέσεις, αλλά και να συνδράμουν τα Επιτελεία στον εντοπισμό τυχόν περιπτώσεων κακοδιοίκησης.

Παράλληλα, ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των Εθελοντών Μακράς Θητείας για την εν ενεργεία εισαγωγή τους στο σώμα των Αξιωματικών με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Υπολοχαγού.

Ως προς τη στρατολογική νομοθεσία, εξισώνεται η διάρκεια της θητείας των αντιρρησιών συνείδησης με αυτήν της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, καταργώντας τη σημερινή εκ του νόμου επαύξησή της κατά δύο μήνες. Επίσης, εισάγεται ρύθμιση για μεγάλο αριθμό ανυπότακτων, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιηθούν για την ανυποταξία τους μέχρι και το τέλος του 2020 και μειώνεται η στρατιωτική θητεία για όλα τα τέκνα τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών.

Αξίζει, ακόμα, να σημειωθεί ότι καθιερώνεται νέου τύπου δελτίο ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που από ό,τι ξέρετε είχε κάποια προβλήματα σαν ταξιδιωτικό έγγραφο, προκειμένου να χρησιμεύσει σαν ταξιδιωτικό έγγραφο και να εκσυγχρονιστούν οι προδιαγραφές ασφαλείας του, ενώ καθορίζονται ευνοϊκότερα κριτήρια εισαγωγής των μαθητών των περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23-24 Ιουλίου 2018 σε στρατιωτικές σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Στη συνέχεια, θα δώσω το λόγο στον Αναπληρωτή, κ. Ρήγα, ο οποίος το διάστημα που είναι εδώ δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και μεθοδευμένα για να έρθει αυτό το νομοσχέδιο στην κατάσταση που έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή και να μπει στη διαβούλευση. Έχει γίνει μια εξαιρετική προσπάθεια, μια εξαιρετική δουλειά και από τα δύο Επιτελεία. Ο κ. Ρήγας πέτυχε τους χρόνους που είχαμε προσδιορίσει ότι θα χρειαζόμασταν και ήρθαμε πολύ πιο γρήγορα στο να ετοιμαστεί το νομοσχέδιο».

ΑΝΥΕΘΑ κ. Π. ΡΗΓΑΣ:

«Κυρίες και κύριοι,

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία σας, που σκοπό έχει να εστιάσει στην παρουσίαση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου μας, με τίτλο «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» αλλά και στη διευκρίνιση τυχόν ερωτημάτων που σας δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έληξε μόλις χθες.

Αντικείμενο του εν λόγω σχεδίου νόμου είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και τους οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη στρατολογική νομοθεσία, τους αντιρρησίες συνείδησης και άλλες διοικητικές διαδικασίες.

Περαιτέρω, σκοπός των προωθούμενων διατάξεων είναι η ρύθμιση διαφόρων άλλων θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, όπως η τροποποίηση διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των ΕΔ, η θεσμοθέτηση ενός νέου και σύγχρονου πλαισίου για τις Στρατονομικές Υπηρεσίες των ΕΔ και την Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων, καθώς και η θέσπιση κανόνων, μέσω της σύστασης της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας, που αφορούν στην αξιοπλοΐα των στρατιωτικών αεροσκαφών των ΕΔ.

Καταρχήν, για πρώτη φορά, παρέχεται η δυνατότητα νομικής υποστήριξης στα στελέχη και οπλίτες των ΕΔ από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τις δίκες σε ποινικά δικαστήρια για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά της εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, εισάγεται ένα μέτρο μέριμνας για την ηθική και την ψυχική υποστήριξη όσων απομακρύνονται από τον υπηρεσιακό και επαγγελματικό βίο και αποκόπτονται από το ενεργό στρατιωτικό περιβάλλον για λόγους υγείας, με τη δυνατότητα παραμονής τους στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία για μια μεγάλη κατηγορία του στρατιωτικού προσωπικού, ως ανταπόκριση σ’ ένα πάγιο αίτημά τους, έχει η ρύθμιση που προβλέπει αφενός τη βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ μέχρι το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και την αντίστοιχη απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και αφετέρου τη δυνατότητα παραμονής τους ως ΕΟΘ, μέχρι το 58ο έτος της ηλικίας τους, διασφαλίζοντας έτσι σε αυτούς τη δυνατότητα θεμελίωσης δικαιώματος πλήρους σύνταξης.

Εξόχως ευεργετική κρίνεται η διάταξη που προβλέπει μειωμένο ωράριο εργασίας για τα στελέχη που έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή άτομο με αναπηρία 50% που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1.

Όσον αφορά το σύστημα των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβάνεται ιδιαιτέρως μέριμνα για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους, παρέχοντας τη δυνατότητα να υπηρετήσουν σε τόπο προτίμησης, σε κάθε περίπτωση διασφαλίζοντας το συμφέρον της Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της, ενώ το ίδιο ισχύει και για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή αναπηρίας ή πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη οι ίδιοι ή πρόσωπα της οικογένειάς τους, με τη στενή έννοια του όρου.

Δε θα πρέπει να παραλείψω να αναφέρω ότι για πρώτη φορά ρυθμίζεται η κάλυψη δαπανών των ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Παράλληλα θεσπίζεται η δημιουργία Γραφείων Νομικής Προστασίας Στελεχών, προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα σύστημα πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες εντός των Ενόπλων Δυνάμεων δομές.

Όσον αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της στρατολογικής νομοθεσίας, αξίζει να σταθώ αφενός στην επέκταση του ευεργετήματος της μειωμένης θητείας σε όλα τα τέκνα τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, στο πλαίσιο προστασίας του θεσμού της οικογένειας και της τακτοποίησης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυποτάκτων, ώστε αφενός να προσελκυθούν πίσω στον τόπο τους, όσοι έχουν φύγει στο εξωτερικό και αφετέρου να κλείσουν τις στρατολογικές τους εκκρεμότητες.

Σημαντικές αλλαγές προτείνονται και για τους αντιρρησίες συνείδησης, με σκοπό την αποκατάσταση της αρχής της ισότητας και της ισονομίας μεταξύ αυτών και των οπλιτών θητείας. Συγκεκριμένα, μειώνεται το όριο ηλικίας για την εξαγορά της εναλλακτικής υπηρεσίας και ο χρόνος που πρέπει να υπηρετήσουν σε αυτήν την περίπτωση. Περαιτέρω, η διάρκεια της εναλλακτικής θητείας διατηρήθηκε στο ίδιο χρονικό διάστημα, με τη δυνατότητα εν τούτοις καθορισμού της με υπουργική απόφαση κατ’ ελάχιστον στη διάρκεια της στρατεύσιμης υποχρέωσης. Όσον αφορά την επιτροπή που εξετάζει τα σχετικά αιτήματα, φρονώ ότι η διατήρησή της είναι απαραίτητη, καθότι επεκτείνει τον έλεγχο υπαγωγής σε έλεγχο πραγματικής συνείδησης και όχι σε απλό έλεγχο δικαιολογητικών, προβλέποντας εν τούτοις τον αριθμό των στρατιωτικών που συμμετέχουν σε αυτήν.

Με το νομοσχέδιο αυτό ελήφθη πρόνοια για περιπτώσεις σπουδαστών τόσο της Σχολής Ικάρων όσο και άλλων Στρατιωτικών Σχολών , που έρχονται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους αντιμέτωποι με προβλήματα υγείας, ώστε να μην είναι αυτονόητη και αυτοδίκαιη η αποπομπή τους, αλλά να τους παρέχεται δυνατότητα παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά τρόπο που να δύνανται να αξιοποιηθούν από την Υπηρεσία.

Το Υπουργείο μας σαφώς δεν μπορούσε να σταθεί αμέτοχο στις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. Προς τούτο προτείνει νομοθετική ρύθμιση για την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή τους σε ειδικό ποσοστό και καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές. Επιπλέον, προβλέφθηκε για πρώτη φορά η ένταξη των Στρατιωτικών Σχολών στο σύστημα των μετεγγραφών φοιτητών, αδελφών που φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου αυτοτελή κεφάλαια νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε η στρατιωτική ποινική νομοθεσία να ανταποκρίνεται λειτουργικότερα και πληρέστερα στις ανάγκες απονομής της ποινικής δικαιοσύνης στον χώρο των ΕΔ. Κύριος γνώμονας είναι η βελτίωση του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης στις ΕΔ, εντός ενός πλαισίου πληρέστερης εξυπηρέτησης του λειτουργικού τους προορισμού, με ταυτόχρονη μέριμνα για την αποτελεσματική διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των μελών των ΕΔ.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι προτεινόμενες μεταβολές των ρυθμίσεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των ΕΔ θα συμβάλλουν ώστε να θεραπευτούν οι ανωτέρω περιγραφείσες στρεβλώσεις, δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις στον χώρο του στρατιωτικού ποινικού δικαίου και της υπηρεσιακής κατάστασης των εφαρμοστών του, να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου στο πεδίο των υπηρεσιακών μεταβολών των στρατιωτικών δικαστών και να δημιουργηθεί ένας νομικός πολλαπλασιαστής που θα επιταχύνει την προσαρμογή της στρατιωτικής δικαιοσύνης στη σύγχρονη νομική πραγματικότητα και στον δυναμισμό που χαρακτηρίζει την τελευταία.

Επιπλέον, το Υπουργείο ανταποκρίθηκε στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός νέου νομικού πλαισίου που θα ρυθμίζει κατά τρόπο ομοιόμορφο την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Στρατονομίας, Ναυτονομίας και Αερονομίας και συμπεριέλαβε ένα σύνολο διατάξεων, αναφορικά με τις Στρατονομικές Υπηρεσίες των ΕΔ.

Τέλος, στο τελευταίο μέρος του νομοσχεδίου, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την έκδοση σύγχρονων δελτίων ταυτοτήτων για το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ, μέριμνα για τα επιδόματα κινδύνου και αναπηρίας, που λαμβάνουν τα στελέχη, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των διατάξεων της νομοθεσίας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία και πρόβλεψη για την απαλλαγή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας από τον Φόρο Εισοδήματος και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΥΕΘΑ κ. Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ:

«Μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου από τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Ρήγα, τον οποίο ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση και τις διευκρινίσεις θέλω να σας πω ότι το νομοσχέδιο είναι στη «Διαύγεια» και μπορείτε να το κατεβάσετε. Αλλά πριν κλείσουμε και μπούμε στις ερωτήσεις θέλω να πω ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αποδείξει σε όλη τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης ότι ο ανθρωποκεντρικός του προσανατολισμός παραμένει σταθερός και ότι φροντίζει συνεχώς με κατάλληλες παρεμβάσεις να βελτιώνει το υπηρεσιακό και εργασιακό περιβάλλον του στρατιωτικού και πολιτικού του προσωπικού. Δεν πρόκειται απλά για την έμπρακτη αναγνώριση της καθημερινής και ανιδιοτελούς προσφοράς των στελεχών του και των οικογενειών τους, αλλά για επένδυση που κάνει στο έμψυχο δυναμικό του, με σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος δικαιοσύνης και ανταποδοτικότητας, τη διαφύλαξη των όρων σταθερής, πολύπλευρης και διαχρονικής συμμετοχής του σε κάθε κοινωνική ανάγκη, αλλά και την προάσπιση του πρωταρχικού του ρόλου για την εθνική άμυνα και την ασφάλεια της χώρας».

Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ, άλλη μία φορά, όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όλα τα νομικά τμήματα των Επιτελείων, το δικό μου τμήμα και του κ. Αναπληρωτή, για την εξαιρετική προσπάθεια που έκαναν και για την τόσο σοβαρή δουλειά σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μαζεύονται πάρα πολλές εκκρεμότητες. Θα δείτε ότι το νομοσχέδιο, όπως είπε και ο κ. Αναπληρωτής, είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση. Μέχρι τώρα, δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε μια τέτοια συγκεντρωτική προσπάθεια στο να διορθώσουμε μερικά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι έκλεισαν όλα τα προβλήματα, δεν σημαίνει ότι επιλύσαμε τα πάντα, αλλά, τέλος πάντων, είναι ένα πολύ καλό βήμα, αρκετά σοβαρό, προς την κατεύθυνση που αναφέραμε προηγουμένως».