Η υπογραφή του Σχεδίου Δράσης 2018-2020 μεταξύ Ελλάδας-Κίνας πραγματοποιήθηκε σε συνάντηση στο ΥΠΠΕΘ της 12ης Μικτής Επιτροπής των δύο χωρών για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και της Κινεζικής ο Υφυπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας, Li Meng.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, παρέστη και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου ο οποίος δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την Κίνα είναι πολυεπίπεδη γιατί είναι στρατηγική μας επιλογή. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την ήδη ουσιαστική συνεργασία μας στο πεδίο της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων αλλά θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια που απαιτείται για περαιτέρω εμβάθυνση αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας. Σήμερα κάναμε ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα προς όφελος των νέων ανθρώπων και των δύο χωρών μας».

Παρούσα στην συνάντηση ήταν, επίσης, η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου.

Σε ανώτατο υπουργικό επίπεδο, συμφωνήθηκε ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν οδηγό για την βιώσιμη ανάπτυξη και συνεργασία των δύο χωρών, καθώς και για την περαιτέρω εμβάθυνση της ήδη αναπτυγμένης στρατηγικής συνεργατικής σχέσης τους η οποία ενισχύεται από την πρωτοβουλία του Πεκίνου με τον τίτλο «One Belt – One Road».

Κατά τη διάρκεια της 12ης Μικτής Επιτροπής συζητήθηκε η προοπτική μίας νέας διμερούς προκήρυξης κατά τα έτη 2019-2020 για την προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, τα τεχνολογικά πάρκα, τις θερμοκοιτίδες καινοτομίας και τα βιομηχανικά clusters.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Μικτής συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο της έρευνας και της τεχνολογίας στις δύο χώρες. Επισημάνθηκε η μεγάλη ανταπόκριση της επιστημονικής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας των δύο χωρών στην Προκήρυξη της Δράσης Διμερούς & Πολυμερούς Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας που εκδόθηκε στις αρχές του 2018 με συνολικό ποσό χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 10 εκ. ευρώ και 179 υποβολές προτάσεων από 203 επιχειρήσεις και 261 ερευνητικούς οργανισμούς.

Ενδεικτικά οι θεματικοί τομείς των προτάσεων αφορούν το Περιβάλλον, την Ενέργεια, την Αγροδιατροφή, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και την Πολιτιστική Κληρονομιά για την συντήρηση και προστασία γλυπτών και μνημείων.

Ο Αν. Υπουργός, τονίζοντας το θετικό κλίμα της διμερούς συνεργασίας, δήλωσε:

«Με την Κίνα έχουμε ήδη πολύχρονη και αξιόλογη συνεργασία σε τομείς Έρευνας και Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο οικοδόμησης του νέου παραγωγικού προτύπου που διαμορφώνουμε στην χώρα, μας δίνεται η δυνατότητα με την σημερινή συνάντηση να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με την Κίνα σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως της προσέλκυσης στην Ελλάδα τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), της Ιατρικής Ακριβείας, της πρόγνωσης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, της τεχνητής νοημοσύνης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η Κίνα και η Ελλάδα δημιούργησαν πολιτισμούς καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της Ασίας και της Ευρώπης και η σημερινή συνάντηση αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να εξασφαλίσουμε το μέλλον του παρελθόντος μας.»