«Έχει ιδιαίτερη σημασία η χρονική συγκυρία της συνεδρίασής μας.

Σε μια περίοδο που η χώρα μας βγήκε από τα μνημόνια, γυρίζει σελίδα και ανακτά την πρωτοβουλία επιλογών και άσκησης πολιτικής.

Μετά από εννέα δύσκολα και επώδυνα χρόνια κρίσης που δοκιμάστηκε η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτούς.

Σήμερα βασική μας προτεραιότητα είναι η εμβάθυνση της Δημοκρατίας, η ενίσχυση του Κοινοβουλίου και του Κράτους δικαίου, η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και η στήριξη του Κοινωνικού Κράτους, και πάνω από όλα, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Σ’ αυτό το πλαίσιο έχει ιδιαίτερη σημασία ότι συνεδριάζουμε την επομένη της απόφασης της Βουλής για την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος.

Η κωδικοποίηση της Νομοθεσίας είναι κρίσιμη για:

– την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών

– τη διευκόλυνση των διοικητικών οργάνων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

– την ευχερέστερη επικράτηση των αρχών της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου

– την εµπέδωση της αρχής του κράτους δικαίου.

Η διαδικασία της κωδικοποίησης ξεκίνησε από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους, και έχει περάσει μέσα από πολλές ρυθμίσεις και διαδικασίες.

Το ΕΣΚΑΕΝ όπως γνωρίζετε συστάθηκε το 2016 με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Σήμερα θέτουμε προς συζήτηση το αναμορφωμένο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση του Δικαίου.

Όλοι γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε τα χρόνια προβλήματα και τις ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα.

Η Εθνική στρατηγική αποβλέπει:

–           Στην εφαρμογή του Κράτους Δικαίου και των Αρχών Καλής Νομοθέτησης.

Ειδικότερα, στην αρχή

–           της ασφάλειας του Δικαίου,

–           της προβλεψιμότητα της Διοικητικής Δράσης και

–           της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών.

Βασικές κατευθύνσεις:

  1. Η δημιουργία ενιαίου πλαισίου πρόσβασης στο σύνολο της Νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η υλοποίησης της Εθνικής Πύλης για την κωδικοποίηση.

  1. Η διασφάλιση της αρχής της ανοιχτής διάθεσης και των ανοιχτών προτύπων για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο σύνολο της Νομοθεσίας.
  2. Η διαρκής καλή νομοθέτηση

Η εισαγωγή πρακτικών καλής νομοθέτησης σε όλο τον κύκλο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση έχει ιδιαίτερη σημασία η στενή συνεργασία, ο συντονισμός και η συνέργεια όλων των θεσμών και δομών που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην κωδικοποίηση και στην αναμόρφωση του Δικαίου. Δηλαδή, η Βουλή, Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Εθνικό Τυπογραφείο,  τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης».