Κατά παρέκκλιση, έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού.

Η Υπουργική Απόφαση  σε μορφή pdf.