Οι κατάλογοι με τα ονόματα συμμετεχόντων για τα παρακάτω σεμινάρια

1. Γάλα και Γαλακτοκομικά στη Θεσσαλονίκη 

2. Από το αλεύρι στο ψωμί στη Θεσσαλονίκη 

3. Βιολογική Ελαιοκομία στην Κεφαλονιά