Στην υλοποίηση της πολιτικής της Κυβέρνησης ώστε η Οικονομία που βασίζεται στη Γνώση, η Οικονομία της Γνώσης, να αποτελέσει νέο παραγωγικό πρότυπο και αποτελεσματικό εργαλείο για την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ Κώστας Φωτάκης κατά την ομιλία του στα εγκαίνια του Athens Innovation Festival του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ-ΕΒΕΑ).

Συγκεκριμένα, έδωσε στοιχεία για την πρωτοφανή αύξηση των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη που, μέσα σε συνθήκες κρίσης, έφθασαν το 2017 το 1,14% του ΑΕΠ ή 2,03 δισ. € από 1,48 δισ. € το 2014. Επισήμανε ότι σημαντική συνεισφορά στο ποσοστό αυτό είχε όχι μόνο ο δημόσιος τομέας αλλά και οι δαπάνες του ιδιωτικού τομέα που πλέον είναι αντίστοιχες εκείνων του Δημοσίου. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του ιδιωτικού τομέα προέρχονται από ίδια έσοδα των επιχειρήσεων, στοιχείο ενδεικτικό για τις θετικές προοπτικές που διαγράφονται για την ελληνική οικονομία. 

Ο Αν. Υπουργός αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με την ίδρυση και λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και τη διάθεση πόρων, πρόσθετων εκείνων του ΕΣΠΑ, ύψους 240 εκ. € για την τριετία 2017-2019 με τα πρώτα δείγματα ανάσχεσης του brain drain να είναι ήδη ορατά. 

Παράλληλα, ανέφερε συγκεκριμένες δράσεις που υλοποιούνται για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την τόνωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης της έντασης γνώσης των επιχειρήσεων: 

• τον πρόσφατο Α’ κύκλο του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» συνολικού προϋπολογισμού 360 εκ. € που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την επικείμενη προκήρυξη του Β’ κύκλου 250 εκ. € με έμφαση στον εμπλουτισμό του στελεχιακού δυναμικού των τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) καινοτόμων επιχειρήσεων και σε αναδυόμενες τεχνολογίες της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (4ΒΕ). 

  • Την ίδρυση και λειτουργία του Υπερ-Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) με συνολικό επενδυτικό κεφάλαιο 300 εκ. €, από τα οποία τα 200 εκ. € είναι δημόσια δαπάνη, για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων που προέρχονται από το ερευνητικό οικοσύστημα και τη στήριξη της λειτουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων σε πρώιμο στάδιο, αλλά και κατά τη μεγέθυνσή τους.

Οι παραπάνω δράσεις, συμπλήρωσε ο Αν. Υπουργός, εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ολιστικής και συστηματικής προσέγγισης που ακολουθείται για την προετοιμασία της χώρας ενόψει της 4ΒΕ με έμφαση στην έρευνα για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται. 

Στην ομιλία του ο Κώστας Φωτάκης πρότεινε και μια νέα μορφή τεχνολογικού πάρκου καινοτόμου επιχειρηματικότητας, το «Athens for Innovative Business» (Athens 4IB).  Στην Αθήνα, το ΕΒΕΑ θα μπορούσε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για τη λειτουργία του. 

Δύο χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τη νέα προσέγγιση του Athens 4IB από προηγούμενες δομές:

Το Athens 4IB θα διαχειρίζεται από ιδιώτες που όχι μόνο θα συντονίζουν τη λειτουργία του αλλά θα εξασφαλίζουν και τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών με κεφάλαια σποράς και συμμετοχών για την επώαση και μεγέθυνση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Δεύτερον, ο δημόσιος τομέας θα παράσχει τις κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές στο Athens 4ΙΒ που θα παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες περιλαμβάνοντας τη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση των επιχειρήσεων καθώς και την εργαστηριακή υποδομή, τη δοκιμαστική εφαρμογή νέων προϊόντων και την κατασκευή προβιομηχανικών πρωτοτύπων.  Παράλληλα, το Athens 4IB θα εξασφαλίζει την πρόσβαση των επιχειρήσεων και στις υποδομές ερευνητικών φορέων που βρίσκονται εκτός του χώρου του.

Τέλος, το Athens 4IB θα διευκολύνει τη λειτουργία των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις χρήσεις γης και τις αδειοδοτήσεις.