Μια νέα δομή με σκοπό την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργείται με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι στόχοι και οι κεντρικοί άξονες αυτής της δομής συζητήθηκαν σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 σε συνάντηση των θεσμικών φορέων που συμμετέχουν στη δομή.

 

Συγκεκριμένα, συστήνεται ένα δίκτυο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στα κατά τόπους Επιμελητήρια της χώρας. Το δίκτυο θα τελεί υπό την αιγίδα μιας επιτελικής δομής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

 

Πρόκειται για μια σύγχρονη μορφή συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που διασφαλίζει την ευελιξία, τον έλεγχο, την εγκυρότητα και τη συνέχεια της δράσης.

 

Η δομή έρχεται να καλύψει ένα θεσμικό κενό, καθώς στοχεύει στον πυρήνα των αναγκών της επιχειρηματικής βάσης της χώρας, παρέχοντας επεξεργασμένη πληροφορία και εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων. Η πληροφόρηση θα παρέχεται κεντρικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και συγχρόνως οι άμεσα ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να ενημερώνονται και σε τοπικό επίπεδο από σημεία φυσικής παρουσίας της δομής στους Νομούς.

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αναλαμβάνει την ανάπτυξη της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα παρέχονται με οργανωμένο τρόπο πληροφόρηση και υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

 

Το μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης δομής είναι η δυνατότητα διασφάλισης υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και απασχόλησης πολύ εξειδικευμένων στελεχών με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των βάσεων δεδομένων και ιδίως της μακρόχρονης εμπειρίας στην παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συμμετείχαν οι Γενικοί Γραμματείς Εμπορίου Δ. Αυλωνίτης, ΕΣΠΑ Π. Κορκολής και Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων Λ. Λαμπριανίδης, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Κ. Μίχαλος, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Γ. Καββαθάς, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γ. Καρανίκας, η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Εύη Σαχίνη, καθώς και εκπρόσωποι των ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ και ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ.

 

Όλοι υποδέχτηκαν θετικά την πρωτοβουλία και συμφώνησαν ότι η νέα δομή είναι σε θέση να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δήλωσαν μάλιστα πρόθυμοι να στηρίξουν το εγχείρημα, συνεισφέροντας πόρους, υλικούς και γνωσιακούς, που ήδη διαθέτουν και κατευθύνονται προς την επιχειρηματική κοινότητα. Συζητήθηκαν οι προκλήσεις της επιτυχούς υλοποίησης του σχεδιασμού, όπως η ανάγκη καθορισμού και εξειδίκευσης επιμέρους ρόλων των συμμετεχόντων, το θέμα της διαδικασίας επιλογής του κατάλληλου έμψυχου δυναμικού για τη στελέχωση του δικτύου της δομής. Τέθηκαν ακόμα ζητήματα εξειδίκευσης των υπηρεσιών και των δράσεων, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση της αναγκαίας ψηφιακής πλατφόρμας και του σταδιακού εμπλουτισμού της με νέες υπηρεσίες προς τους χρήστες. Συζητήθηκε επίσης το χρονοδιάγραμμα και οι φάσεις υλοποίησης του συνολικού σχεδιασμού, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου.

 

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την απόφαση δημιουργίας ομάδας εργασίας η οποία θα δουλέψει συστηματικά για την υλοποίηση του έργου.

 

Στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι η δημιουργία της δομής στήριξης των επιχειρήσεων αναδεικνύει τον διττό ρόλο του κράτους ως διαμεσολαβητή-πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης και ως μηχανισμού απορρόφησης και πρόληψης των κοινωνικών επιπτώσεων που προκάλεσαν τόσο η κρίση όσο και οι πιέσεις που ασκούνται ιδίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.