Μείωση του δημοσίου χρέους της χώρας κατά 6,3 δις. ευρώ, καταγράφηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, ενώ είναι ορατές στην καμπύλη των λήξεων του χρέους οι επιδράσεις των βραχυπρόθεσμων μέτρων που ενεργοποίησε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας από τον περασμένο Ιανουάριο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική αρχή το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε σε 309,1 δισ. ευρώ στο τέλος του β τριμήνου, από 310,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017 και 315,4 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2016.