Σε νέες πληρωμές συνολικού ύψους 7,9 εκατ. ευρώ προχώρησε από τις 11/09 έως τις 13/09 ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ. Οι πληρωμές αφορούν 1.026 δικαιούχους. Σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που δημοσίευσε ο Οργανισμός οι πιστώσεις αφορούν στην προώθηση αγροτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες,  στην πληρωμή υπολοίπων για την βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία, την νιτρορύπανση κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ