Σε πληρωμές ύψους 9 εκατ. ευρώ προχώρησε πρόσφατα ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 4/10/2017 έως 5/10/2017 και αφορούν συνολικά 9.546 δικαιούχους  προγραμμάτων αναδιάρθρωσης αμπελώνων, βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας μελιού, συνδεδεμένων ενισχύσεων διαφόρων κλάδων της φυτικής και ζωικής παραγωγής, επιχειρησιακών προγραμμάτων φρούτων  κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για την κατανομή των ενισχύσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ