ΑΠΕ/ΜΠΕ

Το συνολικό ποσό των 9.635.275 ευρώ κατέβαλε πρόσφατα σε γεωργοκτηνοτρόφους ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ. Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις καταβλήθηκαν από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου σε 2.155 δικαιούχους των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, Leader, ενίσχυσης εκμεταλλεύσεων κ.ά.

Η αναλυτική κατανομή των ενισχύσεων ανά πρόγραμμα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.