ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Το ΕΚΔΔΑ, με επιστημονική γνώση σε θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, όσο και με πολυετή εμπειρία αποτελεί πολύτιμο αρωγό στο μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο.

Στη μηχανική των μεταρρυθμίσεων τίθενται ως προϋποθέσεις: οι σύγχρονες τεχνικές και ο χρονικός ορίζοντας.

Στο ολιστικό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, που υλοποιούμε στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, ικανοποιούνται για πρώτη φορά και οι δύο.

Γιατί, στην «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019», που πρόσφατα παρουσιάσαμε, ενσωματώνουμε νέα εργαλεία σε ένα τριετές σχέδιο.

Στρατηγικός μας στόχος αποτελεί το Δημόσιο του 2020.

Δηλαδή η μετάβαση σε μια ανεξάρτητη, αξιοκρατική και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση.

Η αναγκαιότητα της παραπάνω προσέγγισης είναι επιτακτική αλλά και κοινωνική.

Επιτακτική, διότι η αποδιοργάνωση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε κεντρική, πολιτική επιλογή.

Αρκεί να ανατρέξει κανείς στην «Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης έτους 2016».

Συγκεκριμένα, τα έτη 2009-2016 η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων ανέρχεται σε ποσοστό 18,4%.

Ποσοστό που αντιστοιχεί σε 127.236 φυσικά πρόσωπα.

Η οριζόντια αυτή μεταβολή του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων δεν κατάφερε παρά ένα αμφιλεγόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Μεσο-μακροπρόθεσμα, η κατάληξη αυτής προσέγγισης υπήρξε η πλήρης αποδιοργάνωση του δημόσιου τομέα.

Με τρόπο, δηλαδή, αιφνίδιο και οριζόντιο, ο δημόσιος τομέας έχασε τη θεσμική μνήμη του.

Στερήθηκε τη συσσωρευμένη εμπειρία και καλή πρακτική επιτελικών στελεχών του.

Γνώρισε πρωτοφανείς απώλειες σε κρίσιμους τομείς άσκησης δημόσιων πολιτικών.

Οι παρενέργειες αυτής της πολιτικής απορρύθμισης είναι ακόμη παρούσες.

Ακόμη και αν αποκαλείται από κάποιους μέχρι και σήμερα «μεταρρύθμιση»!

Και τελικά επιβεβαιώθηκε ότι η μείωση του κόστους του Δημόσιου οφείλει να αποτελεί επακόλουθο διαρθρωτικών παρεμβάσεων.

Και όχι το αντίστροφο. Δηλαδή, η διαρθρωτική μεταρρύθμιση να έπεται μιας απότομης δημοσιονομικής προσαρμογής.

Κυρίες και κύριοι,

Η αντιμετώπιση της απορρύθμισης στον δημόσιο τομέα υπήρξε προτεραιότητα του κυβερνητικού μας έργου.

Γνωρίζετε, άλλωστε, ότι με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων αποκαταστήσαμε από την πρώτη στιγμή την εργασιακή ειρήνη και το κύρος της Δημόσιας Διοίκησης.

Στρατηγικός στόχος και επόμενο βήμα μετά την αποκατάσταση αποτελεί η ουσιαστική ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.

Η παροχή, δηλαδή, τεχνογνωσίας, κατάρτισης και εργαλείων για τη βελτίωσή τους και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της Διοίκησης.

Για τον λόγο αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ.

Γιατί, στη δική μας αντίληψη, η ενίσχυση των δεξιοτήτων των δημόσιων λειτουργών αποτελεί εγγύηση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, μέλημά μας είναι να θέσουμε τις θεσμικές εκείνες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη οριζόντιων πολιτικών.

Να εισάγουμε, δηλαδή, ένα αντικειμενικό σύστημα διαδικασιών που θα αποσκοπεί στον διαχωρισμό της πολιτικής τάξης από τον διοικητικό μηχανισμό.

Αυτός ο διαχωρισμός αποτελεί, άλλωστε, κατάκτηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Στην κατεύθυνση αυτή, εργαζόμαστε ήδη, με στόχο την εμπέδωση της ανεξαρτησίας, της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης στον δημόσιο τομέα.

Από αυτή τη λογική υπαγορεύεται και το νέο Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.

Γιατί, καθιστά τις διαδικασίες εξέλιξης διάφανες και αξιοκρατικές.

Γιατί, θεσπίζει μετρήσιμα κριτήρια και σαφείς προϋποθέσεις.

Γιατί, ενισχύει το αίσθημα δικαίου μεταξύ των στελεχών υψηλών προσόντων.

Που, υπερβαίνουν, σήμερα τις 30.000 στο ελληνικό Δημόσιο (κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών), παρά τα όσα απαξιωτικά σκοπίμως κάποιοι ισχυρίζονται.

Ταυτόχρονα, το νέο Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σηματοδοτεί μια αλλαγή στην κατεύθυνση ενός πιο δημοκρατικού και ανοιχτού συστήματος διακυβέρνησης.

Οι επιτελικές, δηλαδή, θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης δεν θα επηρεάζονται από την εκάστοτε πολιτική εναλλαγή στη χώρα.

Την προσέγγιση αυτή υποστηρίζουν θεσμικά και τεχνικά εργαλεία.

Ειδικότερα, για πρώτη φορά διατίθεται ηλεκτρονικά το Εγχειρίδιο Δομημένης Συνέντευξης.

Επίσης, στις κρίσεις των Γενικών Διευθυντών συμμετέχουν δύο μέλη του ΑΣΕΠ, ένας Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και ένας εκπρόσωπος του ΕΚΔΔΑ.

Ζητούμενο αυτής της προσέγγισης είναι και η αναγνώριση του επιτελικού ρόλου των Προϊσταμένων στην επίτευξη του τελικού σκοπού του κάθε φορέα.

Τα στελέχη που υπηρετούν σε θέσεις αυξημένης ευθύνης αποτελούν τους καταλύτες για την οργάνωση και την καλύτερη λειτουργία της ίδιας της Δημόσιας Διοίκησης.

Δική μας ευθύνη είναι να προωθήσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες, που θα εξασφαλίσουν «τον κατάλληλο υπάλληλο, στην κατάλληλη θέση».

Κυρίες και κύριοι, 

Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης δεν συνιστά απλά διακήρυξη.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με τη γαλλική σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ), έχει ήδη σχεδιάσει το πρώτο, πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης εντός του Οκτωβρίου.

Στελέχη του ελληνικού Δημοσίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια στην έδρα της ΕΝΑ στο Παρίσι.

Να εντρυφήσουν στις τρέχουσες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διοίκηση του 21ου αιώνα.

Να εμπιστευθούν τις δυνάμεις τους και να αισθανθούν μέρος μιας εξελικτικής διαδικασίας αυτοβελτίωσης στον επαγγελματικό τους βίο.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αυτή η συνεργασία αναμένεται να τεθεί σε συστηματική βάση, με την καθοδήγηση του ΕΚΔΔΑ.

Για τη συνδιαμόρφωση στοχευμένων προγραμμάτων για τους έλληνες δημοσίους υπαλλήλους, για την ενσωμάτωση των καλύτερων, διεθνών πρακτικών.

Κυρίες και κύριοι,

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται πρώτοι πιθανές δυσλειτουργίες, αλλά και αυτοί που πρωτοστατούν στις λύσεις.

Η καθολική συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για την πραγματική αναβάθμιση του Δημοσίου.

Καμία αλλαγή δεν αποτυπώθηκε στη συλλογική μνήμη ως μεταρρύθμιση, όταν δεν συμμετείχαν σε αυτοί οι άνθρωποι που την υλοποιούν.

Καμία αλλαγή δεν διήρκεσε στο χρόνο, αν δεν την είχε επιβραβεύσει η κοινωνία.

Το Δημόσιο του 2020 αποτελεί την απάντηση της Δημόσιας Διοίκησης για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας.

Για αυτό θα τα καταφέρουμε.

Σας ευχαριστώ.