Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2017 – 18.

Το έγγραφο με τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φιλολογικών μαθημάτων σε μορφή pdf.