Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο για το σχολΙκό έτος 2017–2018.

Το έγγραφο με τις οδηγίες σε μορφή pdf.