Παρατείνεται και για το φορολογικό έτος 2017 η ρύθμιση με την οποία τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών με την παροχή της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα τα 9.500 ευρώ. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται χωρίς την παροχή της μείωσης φόρου.