Παράταση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων στην ειδική εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Υπαίθρια καλλιέργεια και συλλογή αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών», η οποία θα υλοποιηθεί στη Φλώρινα.

α.  παράταση πρόσκλησης συμμετοχής,

β.  πρόγραμμα 

γ.  αίτηση συμμετοχής