Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας των οποίων οι Άδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) λήγουν μέχρι και την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2017 μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν μέχρι και την 15η Οκτωβρίου 2017 αιτήσεις ανανέωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
residencepermits@asylo.gov.gr.

Η αίτηση και οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμα στους συνδέσμους:
http://asylo.gov.gr/?page_id=5193 (Ελληνικά)
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=2498 (Αγγλικά)