Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για την καθαριότητα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πρακτικό Ανάρτησης

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων – Κωδικός Θέσης 100

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων – Κωδικός Θέσης 101

Πίνακας Απορριπτέων