Ολοκληρώθηκε, την Παρασκευή 20 Ιουλίου, η εξόφληση της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, που εντάχθηκαν το 2017 για το πρώτο έτος εφαρμογής. Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 15.840.034 € και αφορά σε 10.711 δικαιούχους πανελλαδικά.

Ειδικότερα, για το πρώτο έτος εφαρμογής το αιτούμενο ποσό των δικαιούχων ήταν 34.563.111,88 €. Με την προκαταβολή που δόθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και την εν λόγω εκκαθάριση το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό ανέρχεται στα 31.867.668,34 €.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ